Ankommende fly i Københavns Lufthavn (Foto: Morten Lund Tiirikainen)

DF: Lavere takster kan tiltrække nye ruter

DEBAT: Københavns Lufthavn er en malkeko for ejerne, og der er ikke nok fokus på konkurrenceevnen, skriver Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti i Altingets lufthavnsdebat.

Af Kim Christiansen, transport- og færdselsordfører, Dansk Folkeparti

De meget høje takster i Københavns Lufthavn betyder, at lufthavnen er markant dyrere for luftfartsselskaberne at benytte end eksempelvis de konkurrerende lufthavne i Stockholm og Oslo.

Når jeg nævner to andre skandinaviske lufthavne, som har betydeligt lavere takster end i København, så er det naturligvis også for at fremhæve det nordiske perspektiv. Med tanke på SAS’ enorme betydning for Københavns Lufthavn er det uhensigtsmæssigt, at man har lagt sig fast på et takstniveau, som alt andet lige gør de konkurrerende lufthavne mere attraktive for luftfartsselskaberne, herunder i sagens natur også SAS.

Takstniveauet er også en markant udfordring i forhold til ambitionerne om at blive en central hub for flytrafik ud i Europa og resten af verden. Lavere takster vil gøre det lettere at tiltrække nye ruter.

Taksterne skal ned
Med ovenstående in mente er det nok ikke overraskende, at jeg selvfølgelig også mener, at vi fra politisk hold på Christiansborg først og fremmest skal have fokus på at styrke lufthavnens konkurrenceevne ved at få nedbragt taksterne.

Det burde også være ejernes ambition. Men ind imellem kan man blive bekymret for, at mange i den nuværende ejerkreds i for høj grad ser Københavns Lufthavn som en malkeko, som man kan hive penge ud af – og ikke har fokus nok på konkurrenceevnen.

Jeg ser ikke for mig, at det har nogen gang på jorden, at den danske stat skal investere et milliardbeløb på at ændre i lufthavnens ejerforhold. Så den måde, hvorpå vi fra politisk hold på Christiansborg kan påvirke taksterne, er ved en strammere – og bedre – regulering af lufthavnens virksomhed. Vi kan lave love og regler. Og det skal vi benytte os af.

Når jeg ser tilbage på den historiske udvikling i Københavns Lufthavn, kan jeg ikke sige mig fri for en vis ærgrelse over, at vi har solgt ud af så vigtig dansk infrastruktur til diverse kapitalfonde og internationale investorer, som måske ikke altid i tilstrækkelig grad har haft udviklingen af lufthavnen for øje. Den beslutning tror jeg ikke, vi ville træffe på samme måde i dag. Men det er i sagens natur ren spekulation.

Tværbanen bør bevares
Hvis jeg skal nævne en lidt mere lavpraktisk problematik, som også er vigtig for lufthavnens fremtid, så vil jeg fremhæve betydningen af, at man bevarer tværbanen. Når man i dag har landingsbaner, der giver mulighed for at lande og lette i forskellige retninger, så medvirker det til at modvirke forsinkelser og aflysninger, idet man ganske enkelt er mindre afhængig af vejrforholdene, end man ville være, hvis man kun kunne lette og lande i samme retning.

Lufthavnen har længe barslet med planer om at sløjfe tværbanen for at få plads til flere baner. Min klare anbefaling er, at man dropper disse planer, som vil medføre længere forsinkelser og flere aflysninger. Det er måske isoleret set fint nok for Københavns Lufthavn, at passagererne tilbringer længere tid og bruger flere penge i lufthavnen, men det er det så afgjort ikke for passagererne!

Jeg har naturligvis forståelse for, at Københavns Lufthavn gerne vil udvide landingsbanerne, så der kan blive plads til flere fly og afgange. Men det er vigtigt, at det ikke sker på bekostning af tværbanen.

Altinget har i kølvandet på den nye luftfartsstrategi benyttet anledningen til at spørge et hold af debattører: Hvordan skal fremtiden for Københavns Lufthavn se ud? Er der brug for en anden ejerskabsform, så staten har mere at skulle have sagt? Eller er en bedre regulering af markedet vejen frem?

CHECK-IN.dk har fået debattørernes tilladelse til også at bringe de respektive debatindlæg.

 

Relaterede artikler:

Dansk Erhverv: Stop værdidebatten om Københavns Lufthavn

V: Strammere regulering kan fremtidssikre CPH

Billund: Brug for åben debat om dansk infrastruktur

Enhedslisten: CPH bør være under offentlig kontrol

Norwegian: Vækst kræver konkurrencedygtige rammer i CPH

 

x

Læs Også

SAS har store forventninger til ATP

Med ATP i ejerkredsen bag Københavns Lufthavn håber SAS, at man sammen kan udvikle og udbygge SAS' netværk i CPH.

ATP køber stor aktiepost i Københavns Lufthavn

Den australske kapital- og infrastrukturfond Macquarie har solgt 26,9 procent af aktierne i Københavns Lufthavn til ATP.

SAS til CPH: På med ja-hatten

DEBAT: Københavns Lufthavn bør stoppe ærgrelsen over den kommende regulering og i stedet få investeringerne op i tempo, mener SAS-direktør Lars W. Andersen.

Europa-trafik gået i stå i CPH

London-trafikken går tilbage og Europa-trafikken står generelt i stampe i Københavns Lufthavn i august.

SAS raser over CPH’s rute-kannibalisme

Københavns Lufthavn giver fortsat rabat til nye ruter til lufthavne i byer, som i forvejen har CPH-ruter fra andre lufthavne. Det er ren kannibalisme, pointerer SAS.

CPH: Selskaber bør hæve USA-priser

Københavns Lufthavn så gerne at de selskaber, der flyver til USA, satte priserne op, og ser ikke megen plads til flere USA-selskaber i CPH.