British Airways Airbus A319-fly kørte fast i rabatten i Billund Lufthavn. (Foto: Steven Hughes/Twitter)

Havarikommissionen droppede undersøgelse

Havarikommissionen undlod at undersøge en hændelse med et British Airways-fly i Billund, mens noget tilsvarende i Manchester med samme fly er undersøgt til bunds.

Tirsdag den 7. februar i år lidt efter klokken 10.00 landede et Airbus A319-fly fra British Airways i Billund Lufthavn efter en flyvning fra London-Heathrow som rutenummer BA804. Efter landingsafløbet skulle flyet tage et sving mod højre for at komme ind på taxivejen. Her gik det galt, da manøvren resulterede i, at flyet fortsatte udover taxivejen og ind på det græsareal, der omgiver baneområdet.

Herefter måtte passagerene forlade flyet direkte ude ved baneområdet og køres i busser til terminalen, mens der blev sendt assistance til flyet, der skulle trækkes fri fra græsrabatten. Flere passagerer rapporterede efterfølgende, at de havde fået meldinger fra besætningen om, at det var et svigt i styringen af flyets næsehjul, der var årsag til baneafkørslen.

Havarikommissionen blev underrettet, hvilket blandt andet skal ske ved kontroltab eller i tilfælde af, at “flyet utilsigtet forlader det overfladebelagte område.” Men hos Havarikommissionen fandt man efter en indledende undersøgelse ikke anledning til at foretage sig yderligere, da man ikke kategoriserede afkørslen fra taxivejen som en alvorlig hændelse eller en ulykke.

“Vi blev underrettet om hændelsen, og vi foretog en forundersøgelse og kategoriserede hændelsen, men vi er ikke gået videre i sagen. Vi har overdraget sagen til de tilsynsførende myndigheder (Trafikstyrelsen, red.), og hvis der skal undersøges mere omkring forholdet, er det de britiske myndigheder, der skal undersøge det,” fortæller havariundersøger Flemming Nielsen til CHECK-IN.dk.

Manchester-hændelse var “ulykke”
Baneafkørslen og problemer med næsehjulsstyringen blev særlig interessant, da det viste sig, at selvsamme A319-fly (registrering G-EUPM), den 19. oktober 2016 havde været involveret i en hændelse i Manchester Airport, hvor næsehjulet blokerede i slutningen af landingsafløbet, således at flyet også dengang måtte trækkes væk fra banen.

G-EUPM i Manchester Airport (Foto: AAIB | Crown copyright)

Den hændelse blev af den britiske havarikommission (AAIB) karakteriseret som en ulykke, hvorefter en omfattende undersøgelse blev sat i gang. Det resulterede i en rapport, der udkom den 9. juni, og heri konkluderes der, at det var en beskadiget låsebolt i næsehjulet, der fik det til at sætte sig fast i en vinkel på 90 grader. Samme skader blev samtidig fundet på fem ud af 34 undersøgte fly hos British Airways og skyldes uheldig nærkontakt med de traktorer, der foretager push-back, når flyet skal væk fra jetbroen ved gaten.

Om det var en tilsvarende fejl ved hændelsen i Billund Lufthavn, er vanskeligt at får svar på. British Airways siger direkte adspurgt, at der ikke er ligheder mellem de to hændelser. Det er kun Havarikommissionen i Danmark, der kan give svaret, og her er man ikke meget for at udtale sig om hændelsen med hensyn til Luftfartslovens §144a for at beskytte systemet og rapporteringskulturen.

“Vi klassificerer ud fra den aktuelle begivenhed og ikke efter, hvad flyet har været ude for tidligere. Vi går kun ind og kigger på det historisk, hvis det ligger inden for vores forpligtelse at undersøge det,” siger Flemming Nielsen.

I Luftfartsloven §144a står der, at “kommissionens personale, tilkaldte sagkyndige og andre, der medvirker i en undersøgelse, som foretages af kommissionen, er under ansvar efter straffelovens §§ 152og 152 a-e og forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de bliver vidende om i forbindelse med undersøgelsen.”

Ikke tilstrækkeligt til undersøgelse
Havarikommissionen kunne dog have valgt at foretage en undersøgelse i henhold til EU-direktiv 2003/42/EF, hvor der i kapitel 4, stykke 1, står følgende:

“Ethvert havari eller enhver alvorlig hændelse skal gøres til genstand for en undersøgelse. Medlemsstaterne kan dog træffe foranstaltninger til at gennemføre en undersøgelse af hændelser, der ikke er omfattet af første afsnit, hvis undersøgelsesinstansen forventer at kunne tilvejebringe et erfaringsgrundlag i flyvesikkerhedsmæssig henseende.”

Vurderingen af, at man kunne tilvejebringe et flyvesikkerhedsmæssigt erfaringsgrundlag havde man ikke i Havarikommissionen, der i stedet var af den opfattelse, at hændelsen kun skulle kategoriseres som en alvorlig hændelse – og dermed undersøgelseskrævende – hvis den havde større effekt, hvilket vil sige personskade eller betydelig skade på materiel.

Hos British Airways er der heller ikke den store åbenhed omkring hændelsen.

“Vi rapporterede øjeblikkeligt hændelsen til de danske og britiske myndigheder og tilbød dem fuld assistance med opklaringen. Vores højtuddannede teknikere undersøgte hændelsen til bunds og gennemførte et gennemgående sikkerhedscheck, før flyet atter var klar til at blive indsat i drift. Vi ville aldrig sende et fly i luften, hvis det ikke var sikkert at gøre det,” skriver en pressetalskvinde fra British Airways i en mail til CHECK-IN.dk.

British Airways oplyser, at de danske myndigheder har orienteret de civile britiske luftfartsmyndigheder om hændelsen.

 

Relaterede artikler:

Billund-uheldsfly har haft problemer før

 

x

Læs Også

Caravellen gav danskerne mod på at flyve

Sterling Airways beskæftigede fra 1965 og i en årrække ialt 34 Caravelle-fly, og med netop denne flytype stiftede mange danskere for første gang bekendtskab med flyvningen.

Trafikstyrelsen: Vi skal overholde lovene

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil ikke se bort fra dom i Østre Landsret, selvom den er appelleret. Derfor kan forbrugerne i en periode få dobbeltkompensation ved flyforsinkelser.

Billund-rute får russiske fly

Brussels Airlines indsætter i det kommende vintertrafikprogram russiske Sukhoi Superjet 100-fly på ruten til Billund.

Spies-flyselskab vil klage til Trafikstyrelsen

Thomas Cook Airlines vil klage til Trafikstyrelsen over en ændret administrativ praksis om dobbeltkompensering, mens en principiel sag afventer behandling i Højesteret.

Danske Ryanair-ruter ramt af aflysninger

Omkring 1.500 passagerer på Ryanair-ruter til og fra København, Billund, Aalborg og Aarhus er allerede blevet ramt af de varslede 2.000 aflysninger.

SAS lover minister langruter

Hvis transportminister Ole Birk Olesen kommer igennem med sit forslag om ændrede afgiftsvilkår i Københavns Lufthavn, så vil SAS kvittere med flere langruter fra CPH.