SAS vil flyve til Haneda Airport

Repræsentanter fra de tre skandinaviske lande indleder i oktober måned drøftelser med den japanske regering om modernisering af den eksisterende luftfartsaftale. Der er blandt andet et ønske fra SAS om at få mulighed for at flyve til Tokyo´s Haneda-lufthavn.

Den 26. februar 1953 underskrev daværende udenrigsminister Ole Bjørn Kraft på vegne af den danske regering en luftfartsaftale med Japan. Aftalen havde en relativt kompliceret ruteliste, der bar præg af, at datidens flyruter til “Solens Rige“ var med flere mellemlandinger undervejs.

Igennem de seneste 25 år har der været adskillige omforhandlinger af aftalen, hvad angår ruteliste og kapacitet. Men nu er tiden inde til at modernisere luftfartsaftalen, der i dag principielt er gældende for alle tre skandinaviske lande.

Den 10. og 11. oktober møder repræsentanter for regeringerne i Danmark, Norge og Sverige således med deres japanske modpart med henblik på at forhandle en ny og mere tidssvarende aftale.

Fra Narita til Haneda
Et af de centrale punkter i luftfartsaftalen er, hvilke lufthavne der må flyves til i Japan. I dag giver aftalen ikke mulighed for at benytte den nye Haneda Airport ved Tokyo, der samtidig er knudepunkt for indenrigstrafikken i Japan. I stedet er der adgang til Narita International Airport, som SAS hidtil har fløjet til. I dag er British Airways det eneste europæiske luftfartsselskab, der har mulighed for at flyve til Haneda.

Men det ønsker SAS at få ændret på gennem en modernisering af luftfartsaftalen med Japan.

“Efterspørgslen til Japan vil vokse over tid, så vi kan muligvis få brug for flere frekvenser end de syv, som vi har i dag fra København. Men vi savner at komme til at operere på Haneda-lufthavnen,“ siger Simon Pauck Hansen, der er Vice President Partners i SAS.

Han understreger dog, at det i første omgang handler om at få indbygget mere fleksibilitet i luftfartsaftalen, således at det er op til SAS og andre operatører, hvordan de kommercielt vil udnytte denne fleksibilitet.

Flere frekvenser
Den gældende luftfartsaftale giver Japan i alt 18 frekvenser om ugen til Skandinavien, hvilket dog ikke udnyttes i dag. Tilsvarende har Skandinavien ret til samme antal frekvenser, hvoraf højest 10 må være mellem Skandinavien og Tokyo-Narita samt højest syv per rute. Det betyder, at SAS i henhold til den nuværende aftale har udnyttet aftalen maksimalt på ruten mellem København og Tokyo.

Luftfartsaftalen med Japan giver adgang til at flyve til Tokyo, Osaka, Fukuoka og Okinawa, mens japanske operatører kan flyve til alle punkter i Skandinavien.

Da aftalen er en såkaldt “multiple designation“ aftale, kan hver part udpege mere end et luftfartsselskab, der kan beflyve ruterne. Det åbner således mulighed for, at det norske lavprisflyselskab Norwegian vil kunne flyve direkte til Japan, hvis selskabet måtte ønske det, når det langtrækkende Dreamliner-fly leveres fra 2013.

Men i dag er aftalen for så vidt ikke begrænsende, hvad angår frekvenser. Men der er brug for en forenkling af rutelisten samt mulighed for på sigt at kunne operere på Haneda Airport. Hvorvidt det vil være muligt for SAS eller en anden operatør at få start- og landingstilladelser i den slot-restriktive japanske hovedstadslufthavn, må tiden så vise.

x

Læs Også

Fratrædende pilot leder SAS-forhandlinger

Forhandlingsleder Jens Lippestad, der er på vej til at bringe de norske SAS-piloter i konflikt, forlader angiveligt SAS i løbet af få måneder.

SAS raser over CPH’s rute-kannibalisme

Københavns Lufthavn giver fortsat rabat til nye ruter til lufthavne i byer, som i forvejen har CPH-ruter fra andre lufthavne. Det er ren kannibalisme, pointerer SAS.

CPH: Selskaber bør hæve USA-priser

Københavns Lufthavn så gerne at de selskaber, der flyver til USA, satte priserne op, og ser ikke megen plads til flere USA-selskaber i CPH.

CPH vil give rabat til nye sæsonruter

Københavns Lufthavn har ændret sin rabatmodel, så flyselskaber nu kan få rabat på lufthavnsafgifterne i CPH, når de åbner sæsonruter.

SAS og piloter i krig på ord og tal

De norske SAS-piloter hævder, at de ikke har fået samme aftaletilbud som deres danske og svenske kolleger. Men det er ikke sandt, siger SAS.

Norske SAS-piloter vil strejke fra torsdag

Forhandlingerne mellem SAS og piloterne i organiseret i Norsk Flygerforbund er brudt sammen. Der er varslet strejke fra samtlige norske piloter fra torsdag morgen.