Vil fremme udenlandske investeringer i EU-flyselskaber

EU-Kommissionen vil med klarere retningslinjer gøre det lettere for EU-flyselskaber at tiltrække investeringer fra tredjelande.

I december 2015 vedtog EU-Kommissionen en luftfartsstrategi for Europa, der skulle sikre, at EU’s luftfartssektor forblev konkurrencedygtig og udnyttede fordelene ved en hurtigt foranderlig og voksende global økonomi. Luftfartsstrategien identificerede behovet for at skabe klarhed for investorer og luftfartsselskaber om anvendelsen af EU-regulativ 1008/2008 om ejerskab og kontrol over de europæiske flyselskaber. Efter ønske fra EU-medlemsstaterne og andre interessenter har EU-kommissionen tidligere besluttet at vedtage nogle retningslinjer, der udlægger hvordan regulativet skal forstås og fortolkes. I sidste uge kunne EU’s transportkommissær så præsentere retningslinjerne for de 28 EU-landes transportministre.

Sort på hvidt er EU’s regulativ 1008/2008 ganske klart. Den handler om reglerne for ejerskab af og kontrollen med EU-luftfartsselskaber og dikterer i meget letforståelige vendinger, at ikke-europæiske selskaber og lande højest må eje 49,99 procent af et europæisk flyselskab.

Ikke ret til driftslicens
Sagen er bare den, at for at kunne vokse og trives i et konkurrencepræget miljø, så har EU-luftfartsselskaberne også behov for adgang til investeringer, herunder udenlandske investeringer.
Derfor har EU-Kommissionen nu vedtaget nogle retningslinjer for hvordan regulativet om ejerskab og kontrol med EU-luftfartsselskaber skal forstås og fortolkes. Ved at skabe større klarhed og sikkerhed for både investorer og flyselskaber er det EU-Kommissionens håb, at retningslinjerne vil give flere investeringer og hjælpe med at skabe nye arbejdspladser indenfor europæisk luftfart.

Den grundlæggende regel om de højest 49,99 procents ikke-europæisk ejerskab står dog fortsat til trone. Og det kan få store konsekvenser, hvis et europæisk luftfartsselskab ikke længere ejes eller kontrolleres af en EU-medlemsstat og/eller EU-statsborgere, så har det ikke længere ret til at have en driftslicens i EU-land og kan således ikke længere udnytte liberaliseringen af EU’s luftfartsmarked.

I de seneste år har EU-Kommissionen foretaget flere undersøgelser af tilfælde, hvor investorer fra et ikke-EU-land har erhvervet en betydelig andel i et EU-luftfartsselskab. I hvert enkelt tilfælde sikrer kommissionen sig, at det ikke-europæiske selskab ikke får det fulde udbytte af det liberaliserede europæiske luftfartsmarkeder. Et ikke-europæisk flyselskab kan således ikke gennem delejerskab af et europæisk flyselskab sikre sig adgang til det indre europæiske luftfartsmarked.

Reel indflydelse
Abu Dhabi-baserede Etihad Airways er det ikke-europæiske flyselskab, der har haft mest travlt de senere år med at købe sig ind i europæiske luftfartsselskaber. Etihad Airways har på papiret kun knap 30 procent af airberlin og 49,99 procent af Alitalia. Men gennem blandt andet lån til de to kriseramte europæere har Etihad Airways sikret sig mere reel indflydelse end de har på papiret.

I de nye retningslinjer adresserer EU-Kommissionen også denne indirekte måde for en ikke-europæisk ejer at få mere kontrol med det europæiske flyselskab end de er berettiget til.

For at afgøre om det europæiske flyselskab har en finansiel afhængighed af den ikke-europæiske ejer skal det først afgøres, om ejeren bidrager til finansieringen af den europæiske virksomhed i forhold til dets aktiebesiddelse.

Ansvaret for at vurdere, om bestemmelserne om ejerskab og kontrol overholdes, ligger i første omgang hos de enkelte EU-landes licensudstedende luftfartsmyndigheder, som har ret til at give, nægte, tilbagekalde eller suspendere en driftslicens. EU-Kommissionen har dog også mulighed for at foretage sin egen vurdering på grundlag af de indhentede oplysninger og kan træffe beslutning om at anmode den nationale licensudstedende myndighed om at træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger eller at suspendere eller tilbagekalde et flyselskabs driftslicens.

 

 

Relaterede artikler:

Etihad køber 49,8 procent af europæisk flyselskab

EU-Kommission blåstempler Etihad-ejerskab

SAS: Behov for konsolidering

Etihad smyger sig udenom EU-lovgivning

EU-forhandlinger kan bane vej for bejlere til SAS

x

Læs Også

Lufthansa vil overtage gældfrit airberlin

Lufthansa er parat til at hjælpe Etihad Airways af med kriseramte airberlin. En gæld på ni mia. kroner i airberlin må Etihad dog selv tage sig af.

Alitalia sat under administration

En særlig kommissær har fået 180 dage til at få ryddet op i Alitalia. Imens stiller den italienske regering med milliardlån til at sikre driften.

Etihad vil sælge Alitalia til Lufthansa

En tidligere SAS-chef kommer til at spille en central rolle, når Alitalia i det næste halve år sandsynligvis skal rekonstrueres og sælges til Lufthansa.

Forbud rammer mellemøstselskaber hårdt

Emirates Airlines og kriseplagede Turkish Airlines bliver hårdt ramt af elektronik-forbuddet på USA-flyvninger. Storbritannien indfører også elektronik-forbud.

Airbus A380 fra Gatwick til Heathrow

Det tog 16 minutter for et stort A380-800 fly fra Etihad Airways at flyve fra Gatwick Airport til Heathrow Airport.

Momsfinte kan koste flyklagere mange penge

De fleste flyklagere, tror at de betaler 25 procent for at få tilgodehavender hentet hjem fra flyselskaberne. Hos nogle flyklagevirksomheder betaler man faktisk mere.