Cimber Sterling-fly parkeret i Københavns Lufthavn Syd efter konkursen (Foto: Arne V. Petersen)

13 dramatiske Cimber Sterling-døgn

Der blev ikke sovet mange timer i de 13 døgn advokaterne kæmpede med konsekvenserne af Cimber Sterlings konkurs den 3. maj 2012.

Torsdag den 3. maj 2012 er en af de mest skelsættende dage i nyere dansk luftfart. Efter 62 år på vingerne går Cimber Sterling konkurs. Noget som gør over 900 mennesker arbejdsløse og har store konsekvenser for flytrafikken i Danmark.

Konkursboets kurator fortalte i marts 2014 CHECK-IN.dk om de dramatiske døgn i maj 2012. I anledning af femårs-dagen for konkursen bringer CHECK-IN.dk fortællingen igen.

Da konkursdekret kl. 7.02 bliver udstedt af Skifteretten i Sønderborg starter 13 døgns hektisk arbejde for konkursboets kuratorer, advokaterne Lisa Bo Larsen og Henrik Sjørslev, og omkring 15 kolleger samt en lang række samarbejdspartnere. Ifølge konkursloven er det nemlig sådan, at en kurator har 14 dage til at beslutte hvad der skal ske med medarbejderne i et konkursbo. Skal de afskediges eller kan de virksomhedsoverdrages til en køber, der ønsker at overtage det konkursramte selskabs aktiviteter?

”Reelt er det kun 13 dage, da medarbejderne skal have besked senest den 14. dag om morgenen. Og reelt er det ikke dage. Det er arbejde i døgndrift. 13 døgn lyder af meget. Men det er det slet ikke i en koncern af denne her størrelse,” forklarer Lisa Bo Larsen.

“Konkursen var resultatet af en årelang dødskamp på respirator,” understreger Lisa Bo Larsen, advokat hos Kromann Reumert og kurator i Cimber Sterling-boet.

Løfter sløret
Knap to år efter de hektiske maj-dage løfter hun over for CHECK-IN.dk lidt af sløret for hvad der foregik i kulissen, da man forsøgte at udrede trådene og sælge så meget af selskabet som muligt.

”Konkursen var ikke et resultatet af et pludseligt økonomisk stormvejr. Det var resultatet af en årelang dødskamp på respirator,” understreger Lisa Bo Larsen, der er advokat hos Kromann Reumert.

Både i 2010 og 2011 havde selskabet store millionunderskud. Men igen og igen skød selskabets ukrainske hovedaktionær Igor Kolomoysky nye friske penge ind. 165 mio., 44 mio. og 44 mio. kroner bliver det til.

”Derfor regnede alle med at han også ville komme med flere penge i foråret 2012. Det gjorde han bare ikke,” siger Lisa Bo Larsen, der var advokat for Cimber Sterlings bankforbindelse.

Kontordamer ikke mødt
Hun bliver ringet op omkring middag onsdag den 2. maj og får besked om, at kapitalindskuddet ikke kommer. Efter et møde med selskabets ledelse og Cimbers advokatfirma, Lett, skynder Lisa Bo Larsen sig at ringe til Skifteretten i Sønderborg inden den lukker klokken 15.

”Jeg ville gerne booke en tid i Skifteretten næste morgen kl. 7, da det var det tidspunkt flest af flyene var på dansk jord. Vi ville nødig have, at de blev beslaglagt i udlandet,” fortæller hun.

Men det er ikke sådan lige at få skifteretten til at åbne tidligt, bare fordi en advokat fra København beder om det.

”Det kan ikke lade sig gøre. På det tidspunkt er kontordamerne ikke mødt. Så det er ikke muligt at trække et nummer, lød beskeden fra den lokale dommer,” fortæller Lisa Bo Larsen.

Da Cimber Sterling er børsnoteret kan hun ikke afsløre navnet på virksomheden over for dommeren i Skifteretten. Men til sidst lykkedes det at få retten til at åbne næste morgen.

Hektisk nat
På et telefonisk bestyrelsesmøde om aftenen bekræfter hovedaktionæren, at der ikke kommer flere penge fra Ukraine til det skrantende flyselskab, der har hovedkontor i Sønderborg.

Herefter bliver der etableret et ”war room” i det største mødelokale i Kromann Reumerts majestætiske granitbeklædte hovedkontor i Københavns Nordhavn. Herfra vil Lisa Bo Larsen sammen med advokat Henrik Sjørslev fra advokatfirmaet Lett lede slagets gang.

”Det blev en hektisk nat, hvor vi skulle have sendt folk ud til selskabets lokationer i Sønderborg, Billund og Københavns Lufthavn. Dels for at kunne orientere medarbejderne næste dag og dels for at sikre boets værdier,” fortæller Lisa Bo Larsen.

900 til stormøder
Da solen står op ruller apparatet. 25 fly bliver ”grounded” og på lystavlerne i lufthavnene står der pludselig ”cancelled” ud for alle afgange med QI-rutenummer. Mange hundrede passagerer strander i lufthavnene og 900 medarbejdere bliver kaldt til stormøder i Sønderborg, Billund og København.

Koordination med lufthavne, myndigheder, kreditorer, forsikringsselskaber, vagtselskaber og DSB er bare nogle af punkterne på to-do-listen på konkursens første dag, hvor medieinteressen naturligvis også er stor.

Men der er også brug for at læse op på luftfartsstoffet.

”Nu handlede det for os om skabe et overblik over koncernens aktiver og forstå branchespecifikke spilleregler for slots, CO2-kvoter, driftstilladelser og meget andet.”

Lisa Bo Larsen var også kurator, da Sterling Airlines gik konkurs i 2008.

”Men der var alligevel mange ting, som der lige skulle læses op på.”

Cimber Sterling opererede fire CRJ200-fly for SAS.

Kniber mig i armen
På anden dagen har kuratorerne så meget overblik, at de kan se, at virksomhedens aktiver har størst værdi hvis de så vidt muligt kan overdrages som en kørende forretning.

Derfor tager kuratorerne fat i SAS, som Cimber Sterling indtil konkurstidspunktet har opereret fire CRJ-fly for. Hvis boet kan få lov til at fortsætte den aktivitet, så kan man holde forretningen kørende og har en attraktiv SAS-kontrakt, som man kan vifte køberne om næsen med.

Efter intense forhandlinger bliver parterne på konkursens anden dag, fredag den 4. maj, enige om at konkursboet fra dagen efter og 14 dage frem skal operere cirka 100 flyvninger med fire fly og et reservefly. Præcis som Cimber Sterling har gjort.

”SAS var en lille smule betænkelige, men de gik med til det. Den dag i dag kniber jeg stadig mig selv i armen over, at vi og SAS turde,” siger Lisa Bo Larsen.

Det kræver da også en del overtalelse, at få Trafikstyrelsen, forsikringsselskaber, slot-koordinatorer og Eurocontrol med på ideen.

”Flere fly blev spraymalet for ikke at vække for stor opsigt i de udenlandske lufthavne,” fortæller kuratoren.

Ni bidder
På tredjedagen begynder advokaterne at lægge sig fast på hvordan aktiviteterne skal sælges. De deler det op i ni bidder. Flyaktiviteterne, ATR-fly, CRJ-Fly, data-aktivitet, et særligt it-system kaldet Amicos, base maintenance, line maintenance, support og backshop.

I alt 17 købere er interesseret i en eller flere af de ni bidder. Langt de fleste er kun interesseret i en, to eller de fire værkstedsrelaterede aktiviteter. Men to købere viser interesse for otte ud af de ni aktiviteter. Kun Amicos-systemet har ikke interesse for de to selskaber, som er Igor Kolomoysky’s selskab Manswell og det britiske regionalflyselskab FlyBe.

Mere end én dagsorden
På fjerdedagen, søndag den 6. maj, er konkursboets advokater klar til at indlede parallelle forhandlinger med de to købere, som er interesseret i at købe flest aktiviteter. Det er den tidligere hovedaktionær Igor Kolomoysky’s selskab Mansvell og det britiske regionalflyselskab FlyBe, der begge er interesseret i alle aktiviteter undtagen et særligt it-system. Flyaktiviteter, ATR-fly, CRJ-Fly, data-aktivitet, base maintenance, line maintenance, support og backshop er alt sammen aktiviteter, som de to potentielle købere har interesse for at få fingrene i.

Men efterhånden som forhandlingerne skrider frem, tegner der sig et billede af, at begge interesserede købere har mere end én dagsorden.

”Begge selskaber var aktive spillere på det europæiske marked. Og det stod efterhånden klart for os, at det for begge parter i lige så høj grad handlede om, at konkurrenterne ikke måtte få fingre i Cimber Sterlings landingstilladelser,” fortæller advokat Lisa Bo Larsen, der var den ene af konkursboets to kuratorer.

”Hvis de kunne trække tiden ud, ville Cimber Sterling tabe retten til flere og flere af sine landingstilladelser. Flybe og Mansvell kunne herefter blot samle dem op i markedet,” forklarer Lisa Bo Larsen.

For at kunne beholde attraktive landingstilladelser, kaldet slots, i de store europæiske lufthavne, skal man bruge tilladelserne et vist antal procent. Gør man ikke det, mister man dem.

”Vi tabte slots dagligt. Først og fremmest slots på de store Boeing 737-fly’s ruter. Hvis vi fortsat skulle have en stærk forhandlingsposition, så var det afgørende, at vi stadig havde slots og bevarede en gyldig driftstilladelse. Derfor var vi under et kolossalt tidspres,” fortæller Lisa Bo Larsen.

Ikke røre med en ildtang
Det går undervejs også op for de to potentielle købere, at der er store problemer med rettighederne til Cimber Sterlings fly og motorer. Problemer med hvem der reelt ejer fly og motorer. For flere af selskabets egne fly har leasede motorer påmonteret, mens der sidder Cimber Sterling-motorer på en række leasede fly.

I Sønderborg Lufthavn stod en række skrællede fly. (Foto: Ole Kirchert Christensen)

Enkelte fly står helt skrællede for både motorer, propeller og kabinedøre. Delene er så fordelt ud på de søsterfly, der lige stod og manglede en ny propel eller kabinedør. Det er derfor meget svært at danne sig et overblik over hvilke fly og motorer, der reelt tilhører boet og hvilke der ikke gør.

Efter at have kigget flyflåden grundigt efter i sømmene er beskeden fra Flybe klar.

”Det der rør’ vi ikke med en ildtang. Og vi vil godt se dem, der tør,” gengiver Lisa Bo Larsen beskeden fra det britiske regionalflyselskab.

Flybe kan heller ikke blive enig med SAS om at fortsætte det samarbejde om CRJ-flyvninger på kontrakt, som SAS og Cimber Sterling har haft i adskillige år og som boet har fået lov til at køre videre indtil en ny ejer er på plads.

Derfor forlader briterne forhandlingerne på dag syv. Det sker med en besked til offentligheden om, at de agter selv at gå ind i på det danske marked og konkurrere benhårdt med en eventuel ny ejer af Cimber Sterling.

Svingede frem og tilbage
Samtidig udvikler forhandlingerne med Mansvell sig ikke helt efter planen.

”Først var de meget interesserede. Så kunne vi slet ikke få kontakt til dem. Og det kunne deres egne advokater heller ikke. Sådan svingede det frem og tilbage,” fortæller Lisa Bo Larsen.

På niendedagen ender Mansvell også med at trække sig fra forhandlingerne. De er også bekymrede over problemerne med ejerskabet til fly og motorer. Vedligeholdelses- og værkstedsaktiviteterne er Mansvell stadig interesserede i at forhandle om. Men flydriftaktiviteterne og flyflåden vil man ikke røre ved.

Ifølge konkursloven har kurator 14 dage til at beslutte hvad der skal ske med medarbejderne i et konkursbo. Skal de afskediges eller kan de virksomhedsoverdrages til en køber, der ønsker at overtage det konkursramte selskabs aktiviteter?
Ingen køber

Ingen køber
I advokatfirmaet Kromann Reumerts mødelokaler på fjerde sal i selskabets marmorkolos i Københavns Nordhavn er gode råd derfor nu dyre.

”Ni dage inde i forløbet havde vi reelt ingen køber, som kunne sikre, at selskabets flydriftsaktiviteter kunne drives videre,” siger Lisa Bo Larsen.

Derfor beslutter Lisa Bo Larsen og boets anden kurator, advokat Henrik Sjørslev, at dele indsatsen op på tre parallelspor. Det ene spor handler om at fortsætte forhandlingerne med Mansvell om it-systemer og værkstedsfaciliteter.

Det andet spor skal fokusere på udrede problemerne omkring ejerskabet til fly og motorer. Problemer, som var de afgørende benspændere i forhandlingerne med både Flybe og Mansvell. Man vil ikke risikere at de spænder ben endnu en gang, hvis det lykkes at få en tredje interesseret køber lokket til forhandlingsbordet.

Det tredje spor i kuratellets arbejde handler netop om at finde en ny køber til flydriftsaktiviteterne efter at Flybe og Mansvell begge er faldet fra.

Ryggen mod muren
Ifølge konkurslovens paragraf 63 har kurator 14 dage til at beslutte hvad der skal ske med medarbejderne i et konkursbo. Skal de afskediges eller kan de virksomhedsoverdrages til en køber, der ønsker at overtage det konkursramte selskabs aktiviteter? Derfor står kuratorerne nu med ryggen mod muren. Mansvell er interesseret i at købe værkstedsaktiviteterne. Men de centrale og værdifulde flyaktiviteter og flyflåden er der ingen købere til.

Hovederne bliver lagt i blød i ”war room’et”. Første idé er at kontakte det danske flyselskab Jet Time, der beskæftiger en flåde af Boeing 737-fly med primært serie- og ad hoc-charterflyvning samt wet lease-operationer for andre flyselskaber. Selskabet driver altså ikke traditionelt flyselskab med direkte salg af billetter, sådan som Cimber Sterling gjorde. Og Jet Time har ikke de ATR- og CRJ-fly i sin flåde, som Cimber Sterling anvender. Men muligheden skal afprøves, beslutter kuratellet.

”Det skulle dog hurtigt vise sig, at de reelt kun var interesseret i boets kontrakt med SAS om at operere fire CRJ-fly. Og at de i øvrigt selv havde fly og medarbejdere til at løfte opgaven. Så det var ikke interessant for boet,” forklarer Lisa Bo Larsen.

Kuratellet forsøgte at få Jet Time til at overtage Cimber Sterlings Boeing 737-fly.

Stampe en køber op
Det ender alene med at boet speeder processen omkring tilbageleveringen af to Boeing 737-fly op og at Jet Time overtager 50 medarbejdere. Det sparer Lønmodtagernes Garantifond for mellem seks og 9,5 mio. kroner.

Men en køber, der vil drive flyselskabet videre, har man stadig ikke.

”Der var på det tidspunkt ikke flere købere på boets liste. Så vi måtte selv stampe en køber op,” fortæller Lisa Bo Larsen.

Derfor tager kuratellet fat i en lang række parter i et forsøg på at gøre dem interesserede i at kaste en redningskrans ud.

”Det var alt fra piloternes pensionskasse til udvalgte kapitalfonde. Men ingen af ideerne var flyvedygtige. Og vi er tæt på at konkludere, at det ikke er muligt at sælge flyaktiviteterne,” siger Lisa Bo Larsen om kuratorernes overvejelser på 11. dagen.

Rimelig urealistisk
Men så træder redningsmændene pludselig ind af døren i ”warroom’et”. Reelt har de dog været der hele tiden. Der er nemlig tale om tre tidligere medlemmer af ledelsen i Cimber Sterling. Og de har siden konkursdagen assisteret kuratellet i arbejdet med at udrede trådene.

Cimber Sterlings direktør Jacob Krogsgaard, finansdirektør Alex Dyrgaard og Cimber-grundlæggeren Ingolf Nielsens søn, Jørgen Nielsen, er klar til at stifte et nyt selskab, der kan drive visse af aktiviteterne videre.

De tre forlanger dog at en række ting skal være på plads. For det første skal kuratellet skaffe en aftale med SAS om fremtidig kontraktflyvning, da det er denne aktivitet, der efter planen skal være grundstammen i det nye selskabs aktiviteter. For det andet skal kuratellet skaffe en driftstilladelse, et såkaldt Air Operators Certificate (AOC), til ”Det nye Cimber”.

For det tredje skal der laves en leasingaftale med Cimber Air Leasing på det nødvendige antal fly til at kunne operere for SAS. Og endelig skal kuratellet sørge for en tilfredsstillende separation mellem flyaktiviteterne og vedligeholdelsesaktiviteterne, som Mansvell forhandler om at købe.

”Det var rimelig urealistisk at vi kunne skaffe alt det på 48 timer. Men vi havde ikke andre muligheder,” forklarer Lisa Bo Larsen og fortsætter:

”SAS lod os vide, at det var begrænset hvad de kunne gå med til, da det langt fra var en optimal løsning for dem at lægge så meget over på et helt nyt selskab.”

Men efter intense forhandlinger får man alligevel en aftale på plads om operation af fire CRJ-fly og ét i reserve samt en option på op til 3 ATR-fly.

Cimber-grundlæggeren Ingolf Nielsens søn, Jørgen Nielsen, og to andre medlemmer af ledelsen kommer konkursboet til undsætning i 11. time.

Havde ikke nogen penge
Det sværeste at få på plads er driftstilladelsen, da der her er et ret skrapt krav til kapital og evne til at overleve økonomisk. Her skal Trafikstyrelsen præsenteres for en troværdig business case, bevis for et tilstrækkeligt kapitalberedskab og en kompetent driftsorganisation.

”Der skulle ret meget kreativitet til for at skrue det sammen, da Cimber ikke havde nogen penge,” fortæller Lisa Bo Larsen.

Samtidig er det vigtigt, at SAS-kontrakten bliver overdraget til det nye selskab simultant med udstedelsen af det nye AOC. Sker det ikke, stopper driften.

En rød og en grøn pakke
Imens arbejder uret sig langsomt hen mod udløbet af dag 13, den 15. maj. Konkurslovens paragraf dikterer, at medarbejderne skal modtage besked med morgenposten på 14. dagen.

”Vi har en aftale med posthuset på hovedbanegården, om at vi kan indlevere post indtil kl. 24 mod lidt slik. Så vi opererede med en deadline kl. 23.30,” fortæller Lisa Bo Larsen.

To pakker ligger klar. En rød pakke med breve til medarbejderne i det tilfælde at aftalerne ikke kommer i hus. Og en grøn pakke med breve til medarbejderne i det tilfælde at aftalen med Mansvell om vedligeholdelsesaktiviteterne og aftalen med Cimber A/S om flyaktiviteterne kommer i hus.

Uanset udfaldet, så kommer man ikke udenom at skulle afskedige medarbejdere. Men der er stor forskel på antallet.

Kl. 23.30 er man ikke kommet i mål endnu. Men der forhandles videre og Cimber A/S-folkene forpligtes til at betale for at få brevene bragt ud med bud.

”Det blev bogstavelig talt skrevet på bagsiden af en konvolut, at de ville hæfte for udsendelsen af brevene,” fortæller Lisa Bo Larsen om de afsluttende natteforhandlinger, hvor bølgerne går højt.

”Næste morgen, da aftalen er underskrevet, hvisler et unavngivent medlem af Cimber-ledelsen af mig, at det er sidste gang han har forhandlet med en pistol for panden,” siger Lisa Bo Larsen med et smil.

Hjem i seng
Kl. syv er aftalen med Mansvell i hus og klokken otte landes aftalen med Cimber A/S. Pressemeddelelser sendes ud, brevene bliver bragt ud med bud og de 13 døgns kamp er tilendebragt.

”Der gik selvfølgelig totalt ged i det. Nogle blev sagt op, selvom de ikke skulle have været det. Men det fik vi rettet op på til sidst og kunne gå hjem i seng,” fortæller Lisa Bo Larsen.

Cimber A/S, som det nye selskab kom til at hedde, opererede en stribe CRJ-fly og ATR-fly for SAS frem til 2014, hvor selskabet blev købt af SAS. Vedligeholdelsesaktiviteterne er i dag samlet i selskabet Skyways Technics med afdelinger i Sønderborg og Billund og fortsat med Mansvell som ejer.

Denne artikel blev første gang bragt på CHECK-IN.dk i tre dele i marts 2014.

 

 

Relaterede artikel:

13 dramatiske Cimber Sterling-døgn – del 1

13 dramatiske Cimber Sterling-døgn – del 2

13 dramatiske Cimber Sterling-døgn – del 3

SAS køber Cimber

Over 10.000 timer brugt i Cimber-konkursbo

Milliardkrav mod Cimber Sterling-boet

Konkursboet fortsætter flyvninger for SAS

Hun skal sælge et flyselskab i denne uge

SAS indgår aftale med nyt Cimber-selskab

Cimber-boet solgt i to dele