CPH vil have arbejde med takstændring sat på pause

Forslaget til ny regulering af CPH er så mangelfuldt, at lovarbejdet bør sættes på pause i stedet for at den reviderede lov indføres ved årsskiftet. Det mener Københavns Lufthavn.

Transportminister Ole Birk Olesens forslag til nye takster og regulering af Københavns Lufthavn får en hård medfart af Københavns Lufthavn selv. Lufthavnen mener der er behov for et grundigere analyse- og beslutningsgrundlag end det, som det nuværende forslag bygger på.

Det fremgår af det høringssvar, som lufthavnen har indsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forbindelse med revideringen af bekendtgørelsen BL-9, som regulerer taksterne i alle danske lufthavne med mere end fem mio. passagerer om året – som der kun er én af.

Sættes i bero
Den reviderede bekendtgørelse skal efter planen træde i kraft ved årsskiftet. Men lufthavnen ser gerne at det ikke bliver tilfældet.

”Det er CPH’s anbefaling, at den igangværende proces med at revidere reguleringsmodellen for Københavns Lufthavn sættes i bero, indtil et ordentligt analyse- og beslutningsgrundlag er udarbejdet og fremlagt offentligt for alle interesserede parter og med tilstrækkelig tid til en forsvarlig høringsproces,” skriver Københavns Lufthavn i sit høringssvar.

Ønsket om at få stillet arbejdet i bero og opfordringen til at Trafikstyrelsen og Transportministeriet får lavet et bedre analyse- og beslutningsgrundlag, baserer sig på, at det nuværende udkast er mangelfuldt på en lang række punkter med adskillige uafklarede problemstillinger, mener lufthavnen.

Vildledende sammenligning
Københavns Lufthavn protesterer blandt andet over Trafikstyrelsens sammenligning af taksterne i CPH, Oslo Gardermoen og Stockholm Arlanda lufthavnene.

”Det er (…) vildledende alene at sammenligne takstniveauerne for de nordiske lufthavne direkte, da de ikke er sammenlignelige (…). Efter CPH’s opfattelse udestår der fortsat en opgave med at fastsætte korrekte og relevante fakta,” understreger Københavns Lufthavn.

Lufthavnen baserer sin protest mod sammenligningen af taksterne på konklusionerne i rapporten ”Kortlægning og benchmarking af luftfartssektoren i Danmark”, som er udarbejdet af QVARTZ og Copenhagen Economics.

Heraf fremgår det, at der er flere grunde til, at lufthavnstaksterne er lavere i de øvrige nordiske lufthavne. Rapporten angiver som eksempel på en relevant forskel mellem Københavns Lufthavn og de øvrige nordiske lufthavne det forhold, at det er dyrere at drive en lufthavn som Københavns Lufthavn, der tilbyder et mere komplekst transferprodukt med en lang række transfermuligheder mellem Schengen-destinationer og destinationer uden for Schengen.

Derudover bliver det fremhævet i rapporten, at Oslo pga. toldfri handel har et meget højt kommercielt afkast, hvilket ikke vil kunne opnås i Københavns Lufthavn. Københavns Lufthavn peger på, at rapporten citeres i vid udstrækning i luftfartsstrategien – men at informationerne om udfordringerne ved at sammenligne taksterne ikke er gengivet i udkastet til opdateret bekendtgørelse.

Negative konsekvenser ikke medtaget
Trafikstyrelsen har udarbejdet en række vurderinger af konsekvenserne af ændringsforslagene i bekendtgørelsen. Og de vurderinger er lufthavnen ikke begejstrede for. Lufthavnen peger på, at de mere negative konsekvenser af forslaget ikke er medtaget.

”De konsekvensvurderinger af ændringsforslagene, der er indholdt i såvel luftfartsstrategien som høringsbrevet, er utilstrækkelige, og de forventede væsentlige negative konsekvenser er udeladt. Hvis de i Udkastet foreslåede ændringer gennemføres, vil der således fx være en betydelig risiko for, at CPH på både kort og langt sigt mister evnen til at tiltrække nye ruter til København. Dette vil i givet fald have den modsatte effekt end ønsket af både regeringen og CPH,” pointerer Københavns Lufthavn.

Trafikstyrelsen har faktisk fået udarbejdet rapporten ”Analyse af justering af regulering- og tilsynsmodel for Københavns Lufthavn”, som tilsyneladende indeholder en række konsekvensvurderinger. CPH er imidlertid blevet nægtet indsigt i de dele af rapporten, som omhandler konsekvensvurderingerne.

”Uden fuld adgang til rapporten har CPH ikke mulighed for at kommentere på dens indhold, og dermed mangler der den fornødne transparens til at kunne afgive et høringssvar,” påpeger lufthavnen og opfordrer til, at der laves en ny konsekvensvurdering.

”Det er CPH’s anbefaling, at en uafhængig tredjepart udarbejder en konsekvensvurdering, (…), og at resultaterne heraf offentliggøres. Såfremt der ikke udarbejdes en detaljeret analyse, er der risiko for, at ændringerne vil være skadelige for såvel CPH som det danske samfund generelt.”

Krænkelse af fundamentale principper
Striden om hvorvidt CPH skal have aktindsigt i rapporten ”Analyse af justering af regulering- og tilsynsmodel for Københavns Lufthavn” ligger nu hos Folketingets ombudsmand. Og så længe der ikke er truffet en afgørelse her, så bør man ikke gå videre med at implementere forslaget, påpeger lufthavnen.

”Efter CPH’s opfattelse udgør det en krænkelse af fundamentale forvaltningsretlige principper, såfremt Udkastet implementeres, førend CPH og andre interessenter har haft mulighed for at gennemgå og kommentere på det underliggende materiale.”

Lufthavnen peger desuden på, at forslaget efter deres opfattelse strider imod EU-reglerne om kapitalens frie bevægelighed, og at det falder udenfor hvad der er tilladt for myndighederne i henhold til luftfartsloven fra 1960.

Udkastet til ændring af bekendtgørelse BL-9 er nemlig udstedt med henvisning til luftfartslovens § 71. Og efter CPH’s opfattelse, så falder det ganske enkelt udenfor bemyndigelsen i luftfartslovens § 71 at regulere lufthavnes – herunder CPH’s – kommercielle aktiviteter.

 

Relaterede artikler:

Flyselskaber: SAS skal ikke styre takstforhandlinger

Luftfartsstrategi koster CPH-aktionærer 4,5 mia. kr.

Brancheforening: Husk provinsen i CPH-regulering

Ny rabatmodel skal gøre CPH mere attraktiv

SAS lover minister langruter

x

Læs Også

Sønderborg Lufthavn skal bruge 410 mio. kroner

Politikerne i Sønderborg Kommune skal i 2018 tage stilling til en investerings- og tilskudsplan for den lokale lufthavn til et samlet beløb på 410 millioner kroner frem til 2035.

Ryanair: Ny takstrabat favoriserer SAS

Der er ikke udelt begejstring for det nye takstudspil fra Københavns Lufthavn. Ryanair mener, at takstrabatterne favoriserer SAS, mens Norwegian er afventende.

Lavere takster skal styrke hub-status i CPH

For at styrke sin hub-position sænker CPH taksterne markant og vil give særligt store rabatter til flyselskaberne på de danske indenrigsruter og regionale feeder-ruter.

Flyselskaber begejstrede over takstnedsættelse

Danish Air Transport og SAS tager begge positivt imod Københavns Lufthavns udspil om at sænke taksterne fra den 1. april 2018, og der er prisnedsættelser på vej.

VisitDenmark: Mahan-rute hurtigt glemt

Danmark gik med lukningen af iranske Mahan Airs CPH-rute i 2017 glip af op mod 10.000 kinesiske overnatninger, vurderer VisitDenmark.

Ny Nordica-rute til København

Det estiske flyselskab Nordica, der i forvejen flyver for SAS, åbner næste forår den tredje direkte rute til Københavns Lufthavn.