(DK) Ingeniør til flyvepladser

Er du ansvarsbevidst og driftig, og interesserer
du dig for luftfart? Så er du måske vores næste kollega.

I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder vi for at skabe sikre rammer for luftfarten i Danmark.
Vi gør dette gennem regelarbejde, godkendelser
og tilsyn med flyvepladser og luftfartshindringer.

På flyvepladsområdet beskæftiger vi os med de fysiske rammer og services, som holder luftfarten i gang. Vi arbejder ud fra både nationale og internationale regler, der sigter mod at skabe et højt sikkerhedsniveau for luftfarten på tværs af grænser. Vores arbejde består i høj grad af behandling af ansøgninger om tekniske ændringer på flyvepladser samt for luftfartshindringer i det åbne land. De tekniske forhold på flyvepladserne kan f.eks. omhandle banebelægninger, standpladsbemaling, taxavejslys eller tjenester som brand- og redningstjenesten og brændstofpåfyldning. Luftfartshindringer er et relativt stort område, der omfatter alle bygningsværker over 100 m, f.eks. vindmølleparker, skorstene og master, men også drager og laserlys. Vi fører et løbende tilsyn med både flyvepladser og luftfartshindringer og kommer således fra tid til anden rundt til selv fjerne afkroge af kongeriget som en bygd i Grønland eller en helikopterplatform i Nordsøen.

Dine arbejdsopgaver vil være:

  • Sagsbehandling og godkendelse af tekniske ændringer på flyvepladserne
  • Vejledning af flyvepladser og hindringsejere i gældende regler
  • Løbende regeludvikling inden for vores områder

Den vi søger har:

  • Erfaring med konstruktioner og tekniske løsninger
  • Lyst til at arbejde med regler inden for flyvepladsområdet
  • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på både dansk og engelsk (teknisk niveau)
  • Evner til at have gang i flere sager på samme tid
  • Lyst til fordybelse i en teknisk kompliceret og regelbundet verden
  • En stor drivkraft og lyst til at drive sager selvstændigt

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med offentlig administration og rollen som myndighed, men det er ikke et krav. Den, vi søger, er nysgerrig og søger selv inddragelse, men det må dog forventes, at jobbet vil være forbundet med en væsentlig oplæringsperiode, der kan tage et år eller mere. Vi forestiller os, at du har en baggrund som maskin- eller bygningsingeniør eller tilsvarende kompetenceniveau.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en fast stilling på 37 timer. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Hvem er vi
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej, luftfart og havne. Som organisation er vi placeret i en myndighedsrolle der ligger mellem det politiske niveau og branchens virksomheder.

I styrelsen er vi mange forskellige faggrupper og udgør derfor en bred vifte af specialister og generalister. På flyvepladsområdet er vi i dag en gruppe på 8, der spænder over ingeniører, piloter, jurister, generalister.

Vi lægger vægt på, at der holdes en høj faglig kvalitet og tilbyder i den forbindelse løbende deltagelse i diverse fagspecifikke kurser. Du kan forvente at få stor indflydelse på dine opgaver, og vi arbejder generelt under mantraet frihed under ansvar.

Fra nytår 2019 flytter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til et helt nyt domicil på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, placeret lige over for Fisketorvet ved Dybbølsbro station.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende, danske samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede, uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du kan læse mere om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på www.tbst.dk

Sikkerhedsgodkendelse
Det er en forudsætning, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse.

Yderligere information
Du kan få mere at vide om stillingen hos kontorchef Per Schmock på tlf. 41140839.

Ansøgning
Send din ansøgning via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansøgningsportal på www.tbst.dk senest søndag den 24. februar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i 10 og 11.

Udløber: 24.02.2019