(DK) Luftfartsinspektør til Personcertificering

Brænder du for at arbejde i et dynamisk og fagligt udviklende miljø både nationalt og internationalt? Så er du måske vores nye kollega i Center for luftfart!

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Center for luftfart søger en luftfartsinspektør, der selvstændigt og struktureret kan bidrage til centrets arbejde i at sikre høj kvalitet på luftfartsområdet. Din hovedopgave som luftfartsinspektør bliver at føre tilsyn med uddannelse og certificering af piloter og kabinepersonale.

Center for luftfart arbejder med regulering af luftfarten og samspillet mellem branchens mange aktører.

Vi er ca. 110 engagerede piloter, teknikere, ingeniører, flyveledere og jurister, som sammen udarbejder regler for luftfarten og fører tilsyn med sikkerheden på luftfartsområdet. Vores regulering er forankret i EU-ret og anden international lovgivning, og skal afbalancere en privat virksomheds udviklingsmuligheder i forhold til samfundsmæssige behov. Du vil blive en del af Personcertificering og dermed indgå i et team, der består af flere forskellige faglige kompetencer og baggrunde, der tilsammen udgør et stærkt team kendetegnet ved stor dynamik og højt tempo.

Stillingen vil især bestå af opgaver i relation til godkendelse og tilsyn af flyveskoler og simulatorer samt personcertifikatkontrol.

Luftfartsbranchen er i disse år kendetegnet ved, at der løbende kommer nye forretningsmodeller, at markederne ændrer sig, og at nogle aktører vokser og andre forsvinder. Det er derfor afgørende, at vi arbejder helhedsorienteret og i fællesskab med vores mange samarbejdspartnere, således at vi i alle faser af vores arbejde sikrer en sammenhæng i vores tiltag.

Dine væsentligste arbejdsopgaver:

 • Godkendelse og tilsyn af uddannelsesorganisationer
 • Godkendelse og sagsbehandling af kontrollanter inden for pilotuddannelser
 • Godkendelse af simulatorer anvendt til træning af piloter
 • Deltagelse i nationalt og internationalt arbejde vedrørende uddannelse af piloter
 • Deltagelse i tværfaglige opgaver inden for luftfart

Din profil:
Vi forventer, at du

 • Har en relevant luftfartsmæssig baggrund som pilot med erfaring i multipilotoperation
 • Har erfaring som flyveinstruktør, gerne fra grundcertificerings- til typeuddannelses-niveau
 • Er god til at formidle letforståeligt og sikre fremdrift
 • Er administrativ stærk samt kan gennemskue og balancere både helheder og detaljer
 • Har gode engelskkundskaber, både skriftligt og mundtligt
 • Har gode samarbejdsevner og evner at skabe dialog på tværs af forskellige faggrupper
 • Har lyst til at være en del af en arbejdsplads præget af høj faglig stolthed og et godt samarbejdsklima

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en fast stilling på 37 timer. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem relevant faglig organisation og Finansministeriet med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Stillingen ønskes besat senest 1. november, eller snarest muligt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – hvem er vi…
Vi er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej og luftfart, post og havne samt regulering af bygge- og boligområdet.

Vi er mange forskellige faggrupper og udgør derfor en bred vifte af specialister og generalister. Styrelsen ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende danske samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Primo 2019 forventer vi at flytte til vores nye domicil på Kalvebod Brygge.

Du kan læse mere om os på www.tbst.dk.

Yderligere information
Du kan få mere at vide om stillingen hos kontorchef Christian Thorhauge, tlf. 4178 0430.

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen. Der vil blive anvendt tests i rekrutteringsforløbet.

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og eksamensbevis via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens elektroniske ansøgningsportal på www.tbst.dk senest mandag den 17. september 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 38 og 39.

Udløber: 19.09.2018