Domstol: Norwegian-ansatte behøver ikke være ansat i Norwegian

Norwegian er i sin gode ret til at placere medarbejderne i særlige bemandingsselskaber, fastslår den norske landsret i en principiel tvist, der går fem år tilbage.

Det norske lavprisselskab Norwegian har vundet anden runde af en principiel tvist med sit skandinaviske kabinepersonale og pilotkorps. En tvist, som går tilbage til 2013 og 2014, hvor Norwegian flyttede de kabineansatte og piloter ud af selve flyselskabet og over i dedikerede bemandingsselskaber. En manøvre, der fik piloterne til at nedlægge arbejdet i 11 dage.

Men til sidst fik Norwegian sin vilje. Til gengæld lagde personalets fagforening, Parat, sag an mod Norwegian, da man mente, at Norwegian ikke bare kunne overlade arbejdsgiveransvaret til bemandingsselskaberne Norwegian Cabin Services Norway AS og Norwegian Pilot Services Norway – selvom selskaberne er en del af Norwegian-koncernen.

Piloterne og stewardesserne fik i juni 2016 i Asker og Bærum Tingrett rettens ord for at Norwegian Air Shuttle ASA havde arbejdsgiveransvaret. Norwegian ankede dog dommen til Borgarting Lagmannsrett, der nu er kommet frem til det stik modsatte resultat. Lagmannsretterne er anden instans i det norske retssystem og svarer til de danske landsretter.

Faste og trygge ansættelsesforhold
Medarbejderne og deres fagforening havde i retten slået på, at Norwegian ulovligt indlejede arbejdskraft fra datterselskaberne og derfor havde piloterne og de kabineansatte krav på fastansættelse i selve flyselskabet. Men sådan så Lagmannsretten ikke på sagen.

De ansatte havde desuden argumenteret for, at konstruktionen med bemandingsselskaberne er i strid med arbejdsmiljølovens grundlæggende principper om at fremme faste og trygge ansættelsesforhold. Men heller ikke her gav Lagmannsretten dem ret. For Norwegians setup er langt fra enestående i moderne luftfart, konkluderede retten.

“Til dette finder Lagmannsretten grund til at påpege, at Norges koncernmodel ikke er unik i luftfartsbranchen. Hvis en sådan opsplitning af flyselskabernes operationer, med en række underleverandøraftaler for at dække behovet for alt fra catering til flybemanding, ikke er ønskeligt inden for luftfart, er det efter Lagmannsrettens vurdering en lovgivningsmæssig opgave – nationalt og internationalt – at lave om på dette,” fremgår det af dommen.

Definerer arbejdsgivere
Det norske socialdemokrati har da også meldt sig på banen med et forslag om en lovændring.

”Hvis denne dom bliver stående, kan det være nødvendigt at se på, hvordan loven definerer begrebet arbejdsgivere. Det kan ikke være rigtigt, at en arbejdsgiver kan organisere sig væk fra sit arbejdsgiveransvar,” siger Arild Grande, socialdemokratisk medlem af Stortinget og stortingets arbejds- og socialudvalg.

 

Relaterede artikler:

​Norwegian-strejke slut

Ny pilotaftale skaber ro hos Norwegian

Norwegian-opsplitning var forberedt

Norwegians piloter splittes op i tre selskaber

Norwegian sætter sig på bemandingsselskab