EU siger god for statsstøtte til dansk lufthavn

Normalt accepterer EU-Kommissionen ikke statsstøtte til lufthavne. Men i ét dansk tilfælde har Kommissionen besluttet at gøre en undtagelse.

Normalt ville det ikke være realistisk, at en lufthavn lavede et to-cifret millionunderskud år efter år. Og normalt ville en stat heller ikke få lov at lukke det økonomiske hul år efter år. Det ville i EU-Kommissionens øjne sandsynligvis blive betegnet som ulovlig statsstøtte.

Der er dog undtagelser. En af dem er Bornholms Lufthavn, som hvert år kommer ud med et dundrende underskud. I det seneste regnskabsår i omegnen af 26 mio. kroner. Et underskud, der dækkes af den danske stat, som ejer lufthavnen.

Og det er i orden har EU-Kommissionen netop slået fast. Lufthavnen på Bornholm er nemlig af særlig betydning for øens erhvervsliv, da den sikrer forholdsvis nem adgang til hovedstaden og dermed resten af Europa og verden i øvrigt.

Uden at forvride konkurrencen
I henhold til Kommissionens praksis er det foreneligt for en medlemsstat at yde støtte til en lufthavn, som varetager en vigtig regional forbindelsesrolle. Kommissionen har vurderet, at støtten til lufthavnen ville facilitere regionale forbindelsesmuligheder og bidrage til den økonomiske udvikling af Bornholm uden at forvride konkurrencen mærkbart. Kommissionen konstaterer samtidig, at der ikke er risiko for, at støtten vil blive anvendt til direkte at subsidiere enkelte flyselskaber, der anvender lufthavnen.

Kommissionen har derfor vurderet, at den danske stats støtte til den fortsatte drift af Bornholms Lufthavn er forenelig med statsstøttereglerne, fremgår det af en meddelelse fra EU-Kommissionen.

Modtage større fly
Ud over at dække det årlige driftsunderskud, så bruger Staten også penge på at vedligeholde lufthavnen. På finansloven for 2018 var der således afsat i alt seks mio. kroner til en udskiftning af instrumentlandingssystemet (ILS) i Bornholms Lufthavn. Pengene skal bruges over en periode på ikke mindre end 15 år.

I 2014 ved indgåelsen af finansloven for 2015 fik Bornholms Lufthavn bevilget 37 mio. kroner til renovering af lufthavnens landingsbane. Et arbejde som blev gennemført i løbet af 2015. Den 2000 meter lange landingsbane blev ikke forlænget men fik ny asfalt. Desuden blev der etableret en særlig vendeplads i banens østlige ende. Det gjorde lufthavnen i stand til at modtage større fly.

 

 

Relaterede artikler:

EU vil stoppe statsstøtte til lufthavne

Aarhus Lufthavn afventer EU-afgørelse om statsstøtte

EU: Ikke behov for ny Aarhus-lufthavn

Over 400 mio. i ulovlig statsstøtte skal tilbagebetales

Frit spil for statsstøtte

Tre lufthavne på finansloven

EU-kommissionen mistænker lufthavne for ulovlig Ryanair-støtte

Nyt ILS-system på vej til Bornholms Lufthavn

Større fly til Bornholm med ny landingsbane