Arkivfoto: epokrovsky/123RF Stock Photo

Flyklagevirksomhed balancerer på kanten af lovgivning

Flyklagevirksomheden Airhelp smyger sig udenom lovgivningen ved at operere med et fastprissystem, som er fastsat ud fra en procentuel beregning af kundens udbytte.

For nogle år siden var det ikke alle flyselskaber, der var gode til at informere om og efterleve kravene i EU-forordning 261/2004, der omhandler forbrugerbeskyttelse ved forsinkede og aflyste flyvninger.

Det har indirekte været medvirkende til, at de såkaldte flyklagevirksomheder er dukket op i markedet. Virksomheder, der har skabt en forretningsmodel ved at yde administrativ og juridisk bistand til flypassagerer, der har oplevet langvarige forsinkelser og aflyste fly.

Som udgangpunkt valgte flyklagevirksomhederne at beregne sig et honorar på 25 procent af den kompensation, som de bistod med at hente hjem fra flyselskaberne. Men Forbrugerombudsmanden fastslog i 2014 i forbindelse med sag nummer 13/12329, at en procentuel salærberegning blev anset som værende i strid med Lov 2006-05-09 nr. 419 om juridisk rådgivning.

Fejl på hjemmesiden
Sidenhen har flyklagevirksomhederne valgt at beregne et fast beløb i forhold til de tre kompensationssatser på henholdsvis 250, 400 og 600 euro. Servicegebyret er på 63, 100 og 150 euro, hvilket nøjagtigt svarer til 25 procent. Dette fastprissystem har Forbrugerombudsmanden godkendt.

Alligevel står der flere steder på flyklagevirksomheden Airhelps hjemmeside, at man beregner sig 25 procent af kundens erstatning, hvilket er i strid med §3 stk, 4 i bekendtgørelsen om god skik for juridisk rådgivning.

“Vores standardgebyr for vores services er 25 % af enhver kompensation, som vi hjælper dig med at få,” står der således på hjemmesiden.

Det erkender virksomhedens juridiske direktør er en fejl.

“Det er rigtigt, at nogle af vores formuleringer andre steder på hjemmesiden kan misforstås til at være en procentsats, og det beklager vi og vil ændre det hurtigst muligt. Samtidig er vi dog ikke af den opfattelse, at vi er omfattet af lov om juridisk rådgivning, men derimod markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven,” skriver juridisk direktør Christian Nielsen fra Airhelp i en mail til CHECK-IN.dk.

Hong Kong-virksomhed
Airhelp, der er en af de mange flyklagevirksomheder i det danske marked, er slet ikke dansk. Virksomheden blev oprindeligt stiftet af Henrik Zillmer og Nicolas Michaelsen, der ifølge eget udsagn er “internet-entrepenører med stærk teknologi-, marketing- og produktbaggrund.”

Forretningen i Danmark og i øvrige markeder drives af AirHelp Limited i Hong Kong, og det betyder, at det principielt er en udenlandsk virksomhed, der yder rådgivning til danske forbrugere. Det er der sådan set ikke noget galt i, selvom det kan være problematisk, at forbrugerne skal henvende sig til et Hong Kong-selskab, hvis man eksempelvis ønsker den indgåede aftale ophævet.

Kilder i markedet antyder, at den valgte selskabsform betyder, at forbrugerne ikke nyder samme beskyttelse som det ville være tilfældet med et dansk selskab. Men disse spekulationer afvises af Airhelp.

“Vores selskabsretslige placering i Hong Kong er baseret på en langsigtet strategi om at få fodfæste i det hurtigst voksende marked for flytransport i Asien og dermed også på sigt det marked, hvor der vil være størst behov for en virksomhed, der hjælper flypassagerer,” lyder det fra Christian R.J. Nielsen.

 

Relaterede artikler:

Flyklagevirksomhed vildleder markedet

Momsfinte kan koste flyklagere mange penge

EU: Ulovligt at rejsebureauer overdrager flydata

De færreste kræver erstatning ved flyforsinkelser

AirHelp går i kødet på flyselskaberne