Adm. direktør Flemming Jensen, DSB (Foto: Klaus Holsting)

Fra fly til skinner

Tre medlemmer af den otte mand store koncernledelse i DSB, et bestyrelsesmedlem samt mange ledende medarbejdere i jernbaneselskabet har en fortid i SAS.

“Næst efter kønsdriften, er – af de menneskelige drifter – jernbanedriften den, der sætter de fleste lidenskaber i bevægelse,” skulle det farverige Venstre-folketingsmedlem J. K. Lauridsen have sagt tilbage omkring år 1900.

Hvorvidt det er lidenskaber, der har fået mange SAS-direktører til at søge mod jernbanedriften skal være usagt. Men det er under alle omstændigheder en kendsgerning, at mange tidligere SAS-chefer i dag agerer som topledere eller mellemledere hos DSB samt i et vist omfang også hos Banedanmark.

Kaster man således et blik på den otte mand store ledelse i DSB er administerende direktør Flemming Jensen den tidligere koncerndriftsdirektør i SAS. Han startede i 1989 i SAS som pilot og  blev sidenhen chefpilot og basechef, inden han tog pladsen i koncernledelsen i det skandinaviske flyselskab i 2011. I 2015 forlod han SAS til fordel for sin nuværende stilling.

Ved sin side i DSB´s ledelse har Flemming Jensen kommerciel direktør Jan Sigurdur Christensen, der fra 1999 til 2013 også var ansat i SAS, og han bestred en funktion som chef for Business Control Operations, da han forlod flyselskabet. HR-direktør i DSB er cand.jur. Tine Moe Svendsen, og hun kom til DSB i 2015 efter 14 år hos SAS. Ved afskeden med SAS var Tine Moe Svendsen chef for  Industrial Relations & Compensation and Benefits.

Senest har Flemming Jensen fået selskab af en tidligere kollega fra koncernledelsen i SAS. Det er Henriette Fenger Ellekrog, der fra 2007 til 2014 var ansat i SAS, hvoraf de seneste næsten fem år i en funktion som vicekoncernchef med ansvar for HR & Relations Management. Henriette Fenger Ellekrog skal dog stadig passe sit daglige job i Danske Bank som HR-koncerndirektør, da hendes rolle i DSB er en bestyrelsesopgave.

Stor samfundsmæssig værdi
Vi har talt med Flemming Jensen om årsagen til, at mange tidligere SAS-ansatte er at finde i DSB i dag. Nogle tidligere SAS-ansatte er blevet tilovers ved de omfattende sparerunder, som har været gennemført i SAS igennem de seneste 10 år, mens andre har valgt det nationale jernbaneselskab som et led i et nyt karrierespring.

“Både SAS og DSB er typer af virksomheder, der har nogle særlige karakteristika. Der er tale om komplekse driftsopgaver med vedligeholdelse af kompliceret materiel og mandskab samt indtægtsoptimering via en dynamisk prissætning. Mange af mine tidligere kolleger i Norge og Sverige har også fortsat karrieren i jernbane- og infrastrukturselskaber, da opgaverne minder om hinanden,” siger Flemming Jensen.

Selvom der er ligheder mellem SAS og DSB, der begge løfter en vigtig samfundsopgave, der kan motivere mange ansatte, så er der også forskelle mellem de to selskaber. En forskel, der ikke handler om at flyve eller køre på skinner.

“Den afgørende forskel er, at luftfart er ekstremt konkurrenceudsat. Jernbanedrift er kollektiv transport, og der er ikke samme krav om kommerciel sammenhæng i køreplanen. Det handler mere om at skabe sammenhæng i landet. Vi betjener strækninger på tidspunkter, som man rent kommercielt ikke kan have i en produktion, men det betyder meget for de mange steder, som vi betjener,” forklarer den tidligere pilot og nuværende DSB-topchef.

Mens lufthavne ikke sædvanligvis bliver taget særligt godt imod i lokalområderne, så er det tilsyneladende anderledes med togene.

“Huspriserne stiger, hvor man udvikler jernbanen, og det har stor samfundsmæssig værdi,” vurderer Flemming Jensen.

Ingen Ryanair i jernbanedrift
Hos DSB er Flemming Jensen begunstiget af, at der ikke findes noget Ryanair. Godt nok er Arriva klassens frække dreng, men det er ikke i den daglige konkurrence, da DSB kun møder konkurrenten ved de regelmæssige udbud af jernbanekørsel.

“I jernbanebranchen konkurrerer man om skinnerne og ikke skinnerne,” forklarer DSB-direktøren.

Den manglende direkte konkurrence betyder ikke, at man falder i søvn hos DSB og får svært ved at motivere sig til at effektivisere driften.

“Vi har en vision om, at vi i 2030 skal være en virksomhed, der ikke længere vil være afhængig af en offentlig kontraktbetaling på i omegnen af fire milliarder kroner årligt. Det er den vision der skal drive os frem,” understreger Flemming Jensen.

Mange kompetente medarbejdere
Der er ingen tvivl om, at mange finder luftfart en smule “sexet” og i stedet betragter jernbanedrift som noget, der har at gøre med en gammel støvet statsvirksomhed. Sådan oplever Flemming Jensen ikke den virksomhed, som han står i spidsen for.

“Når jeg spørger medarbejdere og ledere i DSB om, hvorfor de kan lide at være i virksomheden, så svarer mange, at de ønsker at være et sted, hvor man skaber værdi. Vi bidrager til rygraden i den kollektive trafik og skaber mobilitet i samfundet.

Flemming Jensen har da også noteret sig, at DSB ligesom SAS er en virksomhed, der er en meget stor interesse omkring – på både godt og ondt.

“Der er enormt mange kompetente mennesker i DSB. Det er sikkert rigtigt, at vi har et omdømme som en støvet virksomhed. Det skal man ikke pive over. Vi er en stor organisation, og der er meget, som vi kan gøre bedre,” lyder det fra den tidligere jagerpilot i Flyvevåbnet, der har udskiftet F-104 og F-16 med DSB´s IC-tog.

Mange mellemledere
Udover de tidligere SAS-kolleger i DSB´s ledelsesgruppe finder man også en række tidligere SAS-ansatte i mellemlederfunktioner, blandt andet hos DSB S-Tog. To områdeledere, henholdsvis Kim Munk og Lars Hougaard har en fortid i SAS, hvilket også er tilfældet for operationsleder Poul Sletting Jensen og Carsten Galler, der er chef for trafikinformation hos DSB S-Tog.

Hos DSB-kundeambassdør er Anita Rosendahl og Gitte Gyolokay direktionsassistenter, og begge kommer også fra SAS. Tidligere medarbejdere i Revenue Management hos SAS har også fundet en tilsvarende rolle hos DSB. Bjarki Skardhamar og Bo Ottosen er Revenue Managers, mens Jørgen Villadsen er chef for Revenue Management hos det statslige jernbaneselskab.

I afdelingen for personaleplanlægning og uddannelse finder man også tidligere SAS-ansatte. Her slår Lone Terney, Liselotte Nielsen, Lotte Jørgensen og Malene Sode Funch i dag deres folder.

Allan F. Sørensen er IT-projektchef, Jeppe Hjorth Nielsen er proceskonsulent, mens Rune Jensen er Asset Manager og Kim Nehls har fået en rolle som intern auditør. Endelig finder man Allan Brødegaard Hansen med en titel som Head of Shopfloor Management Development, Frank Haugaard som trafikinformationschef, Jesper V. Merrild som senior forretningspartner og Lasse Bjergskov Jensen som sikkerhedsspecialist.

Et halvt luftfartsselskab hos DSB
Nu skal man ikke tro, at det er Flemming Jensen, der har trukket tidligere kolleger med sig over til sin nye arbejdsgiver.

“Jeg mener, at langt de fleste tidligere SAS-ansatte kom hertil længe før mig. Jeg har ikke rekrutteret nogle ind. Vi har en del medarbejdere, der kommer fra store virksomheder som SAS, TDC og A.P. Møller – Mærsk,” siger Flemming Jensen.

Hvis man ønsker at starte et nyt luftfartsselskab helt fra bunden, vil det dog ikke være en dårlig idé at starte med at kigge indenfor hos DSB. Her er der nemlig en stor medarbejdergruppe, der har kompetencer inden for en lang række specialområder i luftfarten.

“Det vil jeg ikke være interesseret i, for så forsvinder mange af mine gode medarbejdere, og så synes jeg, at vi har rigeligt med udfordringer i DSB,” lyder det med antydning af et smil fra Flemming Jensen.