Henning Romme-Mølby fra Thomas Cook Airlines Scandinavia. (Foto: Standby.dk)

Højesteret: Flypassagerer må ikke overkompenseres

Thomas Cook Airlines har ved tredje og øverste retsinstans vundet en principiel sag om, hvorvidt flypassagerer kan kompenseres to gange for en flyforsinkelse.

Højesteret har i denne uge truffet en principiel afgørelse i en sag om kompensering af flypassagerer efter EU-forordning 261/2004.

Sagen handlede om en flyforsinkelse, hvor seks flypassagerer havde krævet at få erstatning efter pakkerejseloven og ligeledes fuld kompensation efter EU-forordning 261/2004. I givet fald ville der være tale en kompensation fra såvel rejsearrangøren Spies samt charterflyselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia (TCAS).

Men sagens kerne var, at flyselskabet havde modregnet den udbetalte erstatning fra Spies, således at der ikke skete overkompensation. TCAS valgte således i kompensationen på 600 euro at fratrække 686 kroner, som hver passagerer havde modtaget fra Spies i henhold til reglerne i pakkerejseloven.

Sagsøgerne havde således forventet at blive kompenseret to gange for samme forsinkelse.

Ville prøve sagen ved Højesteret
Men der skulle tre retsinstanser til, før der kunne sættes et endeligt punktum i sagen.

“Sagsøger anlagde i første omgang sagen ved Byretten, og Thomas Cook Airlines begærede frifindelse. Thomas Cook Airlines blev frifundet i Byretten i oktober 2015, men sagsøger ankede dernæst sagen til Østre Landsret, der desværre gav sagsøger medhold i sagen, da der faldt dom i januar 2017,” fortæller Henning Romme-Mølby, der er juridisk chef hos Thomas Cook Airlines Scandinavia.

TCAS mente, at der var tale om en principiel afgørelse for selskabet, men også for hele luftfartsindustrien, og man besluttede derfor at få sagen prøvet ved Højesteret, og det var tilsyneladende en god beslutning.

“Glædeligvis blev TCAS frikendt af Højesteret, og dermed er der blevet sikret en helt ny retspraksis på området, der får væsentlig betydning for både rejsearrangører og flyselskaber,” konstaterer Henning Romme-Mølby.

Ingen dobbelt kompensation
Da kompensationen fra både pakkerejseloven og EU-forordning 261/2004 alene var begrundet i et tidstab ved en flyforsinkelse, fandt Højesteret, at passagererne ville blive overkompenseret, hvis de fik kompensation fra begge instanser. EU-forordningens artikel 12, stk. 1, 2. har nemlig til formål at give domstolene “mulighed for at undgå at forpligte luftfartsselskaberne til at betale dobbelt erstatning jævnfør punkt 4.2 i EU-Kommissionens udtalelse af 11. august 2003.”

Dommen var da også ganske klar.

“På den anførte baggrund finder Højesteret, at de indstævnede passagerer ville blive overkompenseret, hvis de udover kompensation efter pakkerejseloven, som de allerede har modtaget, tillige modtager den fulde kompensation efter forordningen. Thomas Cook Airlines var derfor berettiget til i medfør af forordningens artikel 12, stk. 1,2 pkt., at fradrage det beløb, som rejsearrangøren tidligere havde udbetalt efter pakkerejsereglerne,” hedder det i udskriften fra Højesterets domsbog.

Glæde i branchen
Afgørelsen har skabt stor glæde hos Thomas Cook Airlines samt i hele luftfartsindustrien.

“Thomas Cook Airlines’ juridiske afdeling vil på passende vis markere ovenstående sejr,” siger Henning Romme-Mølby med et tilfreds smil.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for byret, landsret eller Højesteret til den anden part, da sagen angår et principielt spørgsmål, der har betydning for en række verserende sager.

 

Relaterede artikler:

Trafikstyrelsen: Vi skal overholde lovene

Spies-flyselskab vil klage til Trafikstyrelsen

1.400 flyklagesager ved Københavns Byret