Indenrigsfly indleder forhandlinger med Rejseplanen

Foreningen Indenrigsfly er klar til forhandlinger om vilkårene for optagelse i Rejseplanen, der drives af DSB sammen med en række trafikselskaber.

På et bestyrelsesmøde i slutningen af marts 2017 behandlede Rejseplanen A/S spørgsmålet om, hvorvidt indenrigsflyvningen skulle optages i det populære produkt, der hver måned har flere end 35 millioner søgninger.

Rejseplanen A/S er ejet af DSB, BAT (Bornholm), Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab, Moviatrafik samt Metroselskabet. Herudover indgår eksempelvis Arriva og Molslinjen som dataleverandører.

Holdningen fra disse var tydelig. Hvis der ikke kom et politisk ønske eller krav om, at indenrigsflyene skulle med i Rejseplanen, så ville man først og fremmest vise egne transportmuligheder.

Der skulle dog ikke gå længe, før det politiske ønske var formuleret. Efter et solidt forarbejde fra Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, kom ønsket med i den nationale luftfartsstrategi, der blev præsenteret den 3. juli sidste år.

Initiativ nummer 35 i luftfartsstrategien var formuleret således: “Regeringen mener, at indenrigsflytrafikken fremadrettet bør indgå i Rejseplanen.dk på lige fod med den øvrige kollektive trafik i Danmark. Det skal styrke synligheden omkring indenrigsflytrafikken.”

Forening er etableret
Inden længe starter således en dialog, som meget gerne skulle komme til at betyde, at indenrigsflyselskaberne kan findes i Rejseplanen inden årets udgang.

I første omgang har der været indledende møder mellem Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) og Rejseplanen, og inden længe skal man i gang med realitetsdrøftelser.

“Vi havde en god idé om, hvor det bar hen, og derfor har vi stiftet en forening med bestyrelse og sekretariat til at håndtere dialogen med Rejseplanen på vegne af indenrigsflyselskaber og lufthavne,” siger Lars W. Andersen, public affairs-direktør i SAS og formand for Foreningen Indenrigsfly, til CHECK-IN.dk.

Foreningen har i første omgang fået sekretariat hos DI, der også sekretariatsbetjener BDL, og udover Lars W. Andersen som formand, er Jesper Rungholm, administrerende direktør for DAT, blevet valgt som næstformand.

“Vi vil gerne ud til de folk, der ikke i dag skænker flyet en tanke, og det er der gode muligheder for gennem Rejseplanen. Så vi er taknemmelige for, at de har villet tage os med ind,” siger Jesper Rungholm.

En million kroner fra transportministeren
Hos Foreningen Indenrigsfly håber man med alle mulige forbehold, at indenrigsflyvningene er klar til integration i Rejseplanen inden udgangen af året.

Men inden da udestår forhandlingerne om prisen for tilslutningen til Rejseplanen samt den løbende driftspris for at blive synliggjort i det populære rejseplanlægningsværktøj.

“Vi er glade for, at luftfart nu også bliver anset som et kollektivt transportmiddel i kraft af, at vi bliver optaget i Rejseplanen,” fastslår Lars W. Andersen.

Allerede inden den endelige aftale er på plads, har Foreningen Indenrigsfly fået konkret opbakning fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der har stillet en million kroner til rådighed for foreningen til delvis dækning af tilslutningsomkostninger.

 

Relaterede artikler:

Kampagne stopper ikke indenrigs-blødning

600 ugentlige indenrigsflyvninger skal frem i lyset

Rejseplanen A/S er positiv over for indenrigsfly