Sønderborg Lufthavn (Foto: European Satellite Services Provider)

Indenrigsfremgang i Sønderborg

Som den eneste provinslufthavn havde Sønderborg i 2017 fremgang i antallet af indenrigspassagerer og får i 2018 fordoblet antallet af indenrigsruter.

Som den eneste af de seks danske provinslufthavne med ruter til København, så har Sønderborg Lufthavn fremgang i indenrigstrafikken i 2017. Således steg antallet af indenrigsrejsende mellem Sønderborg og København med fem procent i forhold til 2016.

Samtidig oplevede den kommunaltejede lufthavn en fremgang i antallet af charterrejsende. Primært fordi Alsie Express gennemførte 26 flyvninger med omkring 1.300 chartergæster til Toscana og Sardinien på vegne af Gislev Rejser. Tilsammen betyder det, at Sønderborg Lufthavn i 2017 kan notere en vækst på 8,8 procent i forhold til året før og havde i alt 63.166 passagerer.

Direkte til Bornholm
I 2018 får Sønderborg for første gang nogensinde direkte flyforbindelse til Bornholm, når Alsie Express flyver hver mandag og fredag fra den 2. juli til den 10. august, og det svarer til i alt 12 afgange i hver retning og en samlet kapacitet på op til 1.536 flysæder.

Desuden er der udsigt til flere charterflyvninger, da Alsie Express øger antallet af flyvninger for Gislev Rejser til omkring 46 når Napoli tilføjes som destination. I alt er der planlagt 54 charterflyvninger mod en i 2016 og 29 i 2017.

Udsigten til den nye Bornholm-rute og flere charterflyvninger giver optimisme på lufthavnschefens kontor.

”Vores forventninger til 2018 er fortsat positiv vækst med de øget planlagte aktiviteter både på charter og med opstarten af Bornholm, og der arbejdes på at kunne tilbydes endnu flere destinationer,” forklarer lufthavnschef Christian Berg fra Sønderborg Lufthavn.

Uden udsigt til forbedringer
Rådgivningsvirksomheden EY har udarbejdet en forretningsplan for Sønderborg Lufthavn, hvor man konkret arbejder med en omfattende udbygning af lufthavnen med en samlet investeringsramme på 348 millioner kroner, der i kombination med et kommunalt driftstilskud vil løbet op i 410 millioner kroner frem til 2035.

Det er mange penge for en lufthavn, der i 2016 havde et driftsunderskud på 7,3 millioner kroner og uden udsigt til en forbedring under de nuværende rammebetingelser. Men ifølge lufthavnschefen er der tilsyneladende mening med galskaben.

“Vi har behov for omkring otte millioner kroner om året for at gå i nul. Tager vi 20-års brillerne på skal vi bruge et sted mellem 160 og 180 millioner kroner for ikke at gøre noget. I stedet vil vi rette blikket hen mod at diktere vores egen skæbne, så vi løfter os op til et helt nyt niveau,” sagde lufthavnschef Christian Berg i december sidste år til CHECK-IN.dk.

Forretningsplanen opererer med et faseopdelt investeringsprogram, hvor man i 2019 tager hul på at bruge de første 188 millioner kroner, og når passagertallet er løftet fra de nuværende knap 70.000 om året til 300.000, igangsættes anden del af investeringsplanen, der beløber sig til 160 millioner kroner.

Den samlede investeringsramme er på 348 millioner kroner, og det samlede årlige driftstilskud andrager i planen i alt 62 millioner kroner, da lufthavnen tidligst vil komme til at give overskud i 2027, hvis budgetterne holder.

Vil understøtte baseselskaber
Den ambitiøse investeringsplan omfatter blandt andet en ny terminal, udvidelse af parkeringsområdet, forlængelse af banen, udvidelse af standpladsarealer samt opførelse af nye hangarer. Således skal der bruges 213 millioner kroner til “landside”, 104 millioner kroner til “airside” samt 32 millioner kroner til øvrige investeringer.

 

 

Relaterede artikler:

Sønderborg Lufthavn vil lokke med økonomisk støtte

Sønderborg Lufthavn skal bruge 410 mio. kroner

Sønderborg med fart på i første halvår

Sønderborg Lufthavn i chartergennembrud

Alsie Express skruer op for charterflyvninger