Kun fem personskader i 2009

Det samlede antal af havarier og hændelser indenfor dansk civil luftfart var lavt i 2009. Der var et enkelt havari med dødelig udgang i 2009. Her fik en pilot hjertestop under landing af et ultralet fly i forbindelse med en privat flyvning. Statens luftfartsvæsen har netop udgivet sin årsberetning for 2009.

Ifølge årsberetningen har der indenfor ikke-erhvervsmæssig luftfart været i alt fire tilskadekomne i 2009, og det er i alle tilfælde sket i forbindelse med enten ultralet-, ballon- eller svæveflyvning.

Statens luftfartsvæsen analyserer løbende karakteren og alvorligheden af de havarier og hændelser, som har fundet sted indenfor såvel erhvervsmæssig som ikke-erhvervsmæssig luftfart. Og konklusionen er, at der ikke på nuværende tidspunkt er nogen generelle flyvesikkerhedsmæssige problemer.

2009 var præget af tilbagegang for luftfarten, og godt én million færre passagerer rejste til udlandet fra de danske lufthavne. Luftfartsbranchen var i 2009 fortsat præget af hård konkurrence, stigende udbud af flysæder og faldende efterspørgsel, skriver SLV. Antallet af afrejsende passagerer fra de danske lufthavne faldt i forhold til 2008, og faldet var især markant på udenrigsruterne.

Også på indenrigsruterne registreres et fald i antallet af passagerer, og det var kun Aalborg Lufthavn som oplevede en forøgelse af passagertallet. Denne forøgelse var dog så markant, at det samlede antal indenrigspassagerer i 2009 alligevel endte på niveau med antallet i 2008, nemlig godt 1,8 mio. afrejsende passagerer.

Hele årsberetningen kan findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk eller lige her.