Norwegian og Ryanair side om side. (Foto: Torp Sandefjord Lufthavn)

Lavprisflyselskaber peger på risici ved egne metoder

Ryanair og Norwegian er medforfattere på en guide til at håndtere de sikkerhedsrisici, som kan være forbundet med de nye forretningsmodeller i luftfarten.

Kommerciel luftfart i Europa i dag er i høj grad præget af nye forretningsmodeller med eksempelvis forskellige typer ansættelsesforhold for piloter og kabinepersonale samt øget brug af outsourcing og wet lease. Modeller, som ikke fandtes eller kun fandtes i mindre omfang for år tilbage.

En arbejdsgruppe under de europæiske luftfartssikkerhedsmyndigheder, European Aviation Safety Agency (EASA), har nu kortlagt de risici, som de nye forretningsmodeller har ført med sig. Med i arbejdsgruppen har blandt andre været Ryanair og Norwegian samt European Cockpit Association.

Arbejdet er mundet ud i en guide med en række anbefalinger til de europæiske flyselskaber.

Ansat på forskellige vilkår
Rapporten peger først og fremmest på de udfordringer det kan give for et flyselskab, at det flyvende personale er ansat på forskellige vilkår. At nogle er fastansatte direkte i selskabet, at andre er vikarer og at andre er ansat gennem rekrutteringsbureauer eller gennem deres egne enmandsselskaber. Guiden kommer på den baggrund med en række anbefalinger til flyselskaberne om hvordan de kan minimere indvirkningerne på selskabets sikkerhedskultur. Der kan nemlig være en tendens til at de mere løst ansatte piloter og stewardesser ikke indrapporterer lige så mange hændelser af mere eller mindre alvorlig karakter som de fastansatte kolleger.

Det har i årevis været kutymen, at flyselskabet har wet leaset andre flyselskaber ind til at flyve for dem, når de selv har manglet kapacitet. I de senere år er omfanget af længerevarende wet lease-aftaler steget. Guiden peger på, at det dermed bliver nødvendigt, at flyselskaberne i højere grad integrerer sikkerhedsrelevante oplysninger om leasinggiverens ledelsessystem og inkluderer disse oplysninger i sit eget ledelsessystem.

Ringe indflydelse på kvalitet
Outsourcingaktiviteter, herunder outsourcing af sikkerhedskritiske aktiviteter som flyveplanlægning, kan have fordele. Især når de tjenester, der udføres af tjenesteudbyderen, er af bedre kvalitet, end hvis de leveres internt. Det kan ofte være tilfældet for mellemstore og små flyselskaber med begrænsede ressourcer.

Flyselskaberne skal dog være opmærksomme på, at de i sidste ende også er ansvarlige for den outsourcede aktivitet. I nogle tilfælde, hvor flyselskabet gør brug af et “off-the-shelf” -produkt, kan selskabet have ringe indflydelse på kvaliteten af den outsourcede aktivitet.

I nogle tilfælde af outsourcing kan flyselskabet muligvis ikke have den fornødne interne viden og ekspertise til at udøve tilstrækkelig kontrol over den outsourcede aktivitet hos en ikke-certificeret tjenesteudbyder. Derfor skal organisationens ledelsessystem omfatte en vurdering af de kontraherede aktiviteter, anbefaler guiden.

Tungen lige i munden
De nye forretningsmodeller indebærer blandt andet, at flyselskaber i stigende grad har driftstilladelser i flere forskellige lande. Det gør sig blandt andet gældende for Norwegian, der som nævnt selv har været med til at udarbejde guiden.

I den skal flyselskaberne og de forskellige nationale myndigheder holde tungen lige i munden når der udveksles fly og personale mellem selskaber i samme koncern. Denne interoperabilitet kræver et godt samarbejde mellem de nationale myndigheder via et såkaldt kooperativ tilsyn, påpeges det i guiden.

Hvis fly og/eller besætninger udveksles mellem de forskellige driftstilladelser, skal det altid være klart, under hvilken driftstilladelse hver flyvning gennemføres. Der bør aldrig være tvivl om hvilken operatør, der er ansvarlig på ethvert tidspunkt af operationen. Det skal også være klart, at hver national luftfartsmyndighed er fuldt ansvarlig for de driftstilladelser, som er udstedt i deres land. Også i tilfælde af interoperabilitet mellem selskaber under samme koncern med driftstilladelser i flere forskellige lande.

Hurtigere tempo
Endelig retter guiden blikket mod uddannelsen og den kontinuerlige træning af piloter og kabinepersonale internt i flyselskaberne. Øget mobilitet med personale, der flytter fra et flyselskab til et andet flyselskab i et hurtigere tempo, kan skabe et øget pres på uddannelsesafdelingen inden for en operatør. Arbejdsbyrden hos træningspersonalet forventes at stige, og der kan være mere pres for at kvalificere flyvebesætningerne i et hurtigere tempo. Det kan desuden være mere udfordrende at etablere en sikkerhedskultur i dette miljø, påpeger guiden.

Flyselskabet vil sandsynligvis stole mere på detaljerede standardoperationsprocedurer (SOP’er) som en vigtig risikoreducerende foranstaltning.

Løftet ambitionsniveau
Den danske fagforening Flyvebranchens Personaleunion (FPU) har længe presset på for, at EU-systemet – og ikke mindst EASA – skulle håndtere de udfordringer, som nye forretningsmodeller fører med sig.

“Denne guide er et fornuftigt skridt på vejen. Det er på tide, at der kigges nærmere på den voldsomme brug af indlejede tjenesteydere, vikaransatte og andre komplekse konstruktioner,” siger Thilde Waast, formand i FPU.

Hun håber dog, at EU får løftet ambitionsniveauet yderligere, idet der udelukkende er tale om retningslinjer til selskaberne selv.

“Gennem vores europæiske samarbejdspartnere arbejder vi for eksempel for, at de enkelte landes luftfartsmyndigheder helt konkret tager højde for de sociale og arbejdsmæssige konsekvenser, når selskaber holder deres ansatte ude i strakt arm.”

 

Relaterede artikler:

Pilotmangel tvinger Norwegian til at wetlease

Savner fokus på beskæftigelse

Irland: Ikke bekvemmelighedsflag hos os

Norwegian får sit irske AOC

Turde ikke flyve med slovakiske Norwegian-piloter

Norwegians København-base skal på irsk licens

x

Læs Også

Effektiv service fra hittegodskontoret i CPH

ANMELDELSE: Kundeservice-afdelingen i Københavns Lufthavn leverer en rigtig god service, viser redaktørens ufrivillige test af afdelingen for glemte sager.

Bjørn Kjos: Godt vi er ude af 2017

Norwegian vil torsdag præsentere årsresultatet for 2017, og analytikerne forventer et underskud på op imod 1,5 milliarder norske kroner før renter og skat.

Atlantic-direktør: Vi lever og dør for Færøerne

Administrerende direktør Jóhanna á Bergi fra Atlantic Airways er klar til at imødegå konkurrencen fra SAS, som har ramt selskabets bundlinje hårdt.

Global Norwegian-ekspansion fra London

Ruter til Tokyo, Shanghai, Beijing, destinationer i Mellemøsten samt nye amerikanske ruter til Detroit, Philadelphia og Minneapolis er i støbeskeen hos Norwegian.

Næsten 100 vil være chef i Esbjerg Lufthavn

Interessen for at blive chef for Danmarks syvende største lufthavn er enorm.

Ryanairs O’Leary med ny Brexit-advarsel

En ny advarsel om den negative effekt, det britiske Brexit vil få på den europæiske flytrafik er blevet leveret af Ryanairs chef, Michael O’Leary.