Det første Ryanair-fly blev mødt med røde faner, da det landede i CPH i 2015.

Ryanair mod LO i Arbejdsretten

Et tilbageblik på live-opdateringen fra det historiske maratonmøde mellem Ryanair og LO i Arbejdsretten mandag den 15. juni 2015.

23:58 – Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen oplyser, at man vil afsige dom så hurtigt som muligt. Tak for i dag, siger han.

23:56 – Peter Nisbeth afslutter sin replik. Michael Møller Nielsen replicerer ganske kort. Dommeren beder advokaten rejse sig op.

23:51 – Michael Møller Nielsen afslutter sin procedure. LO’s advokat Peter Nisbeth tager ordet for en replik, som han lover kan gennemføres på fem minutter.

23:49 – “Til sidst…,“ siger Michael Møller Nielsen for femte gang den sidste time, mens tilhørerne smågriner.

23:33 – Kun tre af FPU’s oprindelige delegation på otte mænd og kvinder sidder tilbage sammen med LO’s advokat. I Ryanairs lejr har basekaptajn i København, Tommy Karlsson, forladt retssalen. Tilbage sidder personalechef Eddie Wilson, chefpilot Ray Conway og deres tolk. De lytter på deres advokat, der nu har stået op og talt uafbrudt i to timer.

23:30 – Retssagen har varet i ni timer og Michael Møller Nielsen er nu ved at gennemgå en række gamle domme.

23:24 -Arbejdsretten består af et formandskab med en formand og 5 næstformænd samt af 12 ordinære dommere og 31 – 41 suppleanter.

23:22 – Her hvor vi nærmer os ni timer, er selv Ryanairs tolk gået kold og checker sin telefon i stedet for at oversætte advokatens enetale, der nu har varet en time og 50 minutter.

23:20 -Arbejdsretten behandler især sager om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler og tilsvarende overenskomster med almindelige og principielle bestemmelser på det kollektiv arbejdsretlige område, om overtrædelse af andre kollektive overenskomster vedrørende løn- og arbejdsforhold, samt om lovligheden af kollektive kampskridt, herunder anvendelse af sådanne til støtte for krav om overenskomst på områder, hvor kollektiv overenskomst ikke er indgået, skriver retten på sin hjemmeside.

23:17 – Michael Møller Nielsen er på vej til at afslutte sin procedering, men tager lige en slurk vand.

23:12 – Thomas Rørdam er den ene af de tre højesteretsdommere. Han blev for alvor kendt i offentligheden i 1990, som forsvarer for et af medlemmerne af Blekingegadebanden. Han blev udnævnt til højesteretsdommer i 2002 og er i dag 63 år.

23:09 – LO’s advokat Peter Nisbeth har tidligere været medlem af byrådet i Hillerød for Socialdemokratiet.

23:07 – Michael Møller Nielsen er ikke søn af den nu afdøde tidligere danske fodboldlandstræner Richard Møller Nielsen. Den fynske træner, der førte Danmark til EM-guld i 1992, fik tre børn, der hedder Tommy, Christian og Birgitte.

23:05 – Ryanairs advokat Michael Møller Nielsen fra advokatfirmaet Lund, Elmer og Sandager har nu procederet i halvanden time. LO’s advokat Peter Nisbeth brugte en time og 40 minutter på sin procedure.

22:57 – Når Ryanairs advokat er færdig med sin procedure vil højesteretsdommer Poul Dahl Jensen formentlig meddele, hvornår retten afsiger sin dom. Det vil sandsynligvis ske inden for de kommende uger. Retten kan også vælge at afsige dom i dag efter kort betænkningstid. Dommerne har i hvert fald haft god tid til at tænke over tingene undervejs i den indtil videre 8,5 time lange retssag.

22:55 – Ryanairs advokat slutter af med at argumentere for hvorfor sagen slet ikke skal afgøres af den danske arbejdsret.

22:52 – Talrige er de politikere, der har haft en mening om Ryanair. Men der er ikke dansk juridisk grundlag for at rejse krav om overenskomst, siger advokaten.

22:51 – Ryanair har kun én driftsmanual, som er underlagt irsk lovgivning og kontrol, påpeger Michael Møller Nielsen.

22:49 – At Ryanair kalder sig Danmarks hurtigstvoksende flyselskab er fuldstændig irrelevant for sagen. Det er snarere et led i Ryanairs markante markedsføring, påpeger advokaten.

22:47 – Ryanairs advokat runder af med at tale om skatteforholdene for arbejde ombord på fly.

22:45 – En meget lille del af arbejdet foregår i Danmark, men mest på et fly, som er at betragte som irsk jord, påpeger Michael Møller Nielsen, der nærmer sig afslutningen af sin procedure.

22:44 – Det arbejde Ryanairs ansatte på CPH-basen udfører, har ingen relevans i Danmark, mener advokaten. Ryanair er ikke forpligtiget til at forhandle med FPU og indgå kollektiv overenskomst.

22:34 – Det har ingen betydning at Ryanair har dansk CVR-nummer og er registreret i Tønder, da det kun er sket af hensyn til betaling af moms, understreger advokaten, der nu har procederet i en time – blandt andet suppleret af fuglesang fra Arbejdsrettens gård.

22:33 – “Det klinger hult, når vi kan se, at FPU kun har indgået overenskomster med dansk-indregistrerede selskaber,“ siger Michael Møller Nielsen.

22:30 – En eventuel dansk overenskomst vil kollidere med allerede eksisterende aftaler i Irland mellem Ryanair og personalet, fremfører Michael Møller Nielsen, mens Ryanairs tolk på ottende time oversætter for Eddie Wilson og Ray Conway.

22:01 – Mindre end to procent af arbejdet, der foregår i og omkring et fly, der flyver fra en dansk base, foregår på dansk grund, påpeger advokaten og henviser til artikel 17 i Chicago-konventionen fra 1944. Den fastslår, at luftfartøjer har den nationalitet, som de er registreret i. Når man går ombord på et irsk fly, befinder man sig på irsk territorium, fastslår Michael Møller Nielsen.

21:58 – Der er fast praksis for at arbejde inden for transporterhvervene, der hovedsageligt foregår uden for Danmarks grænser, ikke er omfattet af kravet om dansk overenskomst, siger Michael Møller Nielsen, og henviser til tre tidligere sager fra Arbejdsretten.

21:57 – Man kan ikke forpligtige en virksomhed til at forhandle kollektivt – hverken i Irland eller Danmark, påpeger Michael Møller Nielsen.

21:54 – Modpartens vidners udsagn er baseret på “hear say“ og kan derfor ikke tillægges vægt, anfører advokaten.

21:52 – Der er ikke fremført objektivt bevis for, at Ryanair bedriver fagforeningsskadelig virksomhed, fastslår Michael Møller Nielsen.

21:45 – Sympatikonfliktvarslet er også ulovligt, fastslår Michael Møller Nielsen og henviser til en tidligere sag om Det Ny Teater og formuleringen af et konfliktvarsel.

21:38 – Michael Møller Nielsen starter med at tale om hvorfor konfliktvarslet fra FPU ifølge Ryanair er ulovligt.

21:37 – Michael Møller Nielsen hæfter sig ved, at de to piloter Nilas Andersen og Morten Windeløv ikke var ansat i Ryanair.

21:35 – Inden sin procedure gik Michael Møller Nielsen op og talte med de tre dommere. Han bad tilsyneladende om at få sagen udsat. Det afviste dommerne. Advokaten er derfor gået i gang med sin procedure.

21:31 – Sagen har rundet syv timer og de tre højesteretsdommere Lene Pagter Kristensen, Thomas Rørdam og Poul Dahl Jensen er tilbage. Knap 40 tilhørere hænger i. Nu er det Ryanairs advokat Michael Møller Nielsens tur til at procedere.

21:18 – LO’s advokat Peter Nisbeth er færdig med sin procedure efter over halvanden times enetale. Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen erklærer 12 minutters pause, inden vi slutter af med Michael Møller Nielsens procedure på vegne af Ryanair.

21:17 – Peter Nisbeth vil ikke bede om at få en dom i dag, men henleder dommernes opmærksomhed på, at der er tale om en hastesag, så en dom inden for de nærmeste dage eller uger vil være at foretrække.

21:14 – Ryanairs personaledirektør Eddie Wilson giver Michael Møller Nielsen dessiner, mens Peter Nisbeth afrunder sin procedure.

20:55 – Peter Nisbeth, LO’s advokat, gennemgår tidligere lignende sager fra ind- og udland, mens den ene af dommerne kæmper med at holde sig vågen. En pause er dog forventet, når LO-advokaten er færdig med sin procedure om cirka 10 minutter.

20:30 – Nu runder vi sjette time. Flere tilhørere hænger med hovederne og dommerne glipper med øjnene, mens et af de tidligere afhørte vidner er begyndt at strikke.

20:27 – Besætninger på irske fly er ikke omfattet af irsk lov, når de er på andre landes jord eller i andre landes luftrum, påpeger Peter Nisbeth med udgangspunkt i en EU-dom.

20:25 – LO’s advokat Peter Nisbeth har nu procederet i mere end tre kvarter. Stående ved sin plads skråt til højre for de tre dommere.

19:59 – Peter Nisbeth argumenterer for, at personalet er permanent baseret i Danmark. De bor i nærheden af lufthavnen og er vandret hertil. Arbejdet starter og slutter på basen, hvor personalet får vejrmeldinger og briefes. Arbejdet på basen er i København og Billund, som de to eneste baser, flyttet over i den elektroniske Flight bag. Men det er lige meget, for personalet starter stadig op i Danmark, fremfører advokaten.

19:43 – “Hvad er betydningen af en hjemmebase. Det er spørgsmålet, hvis vi skærer ind til benet,“ fastslår Peter Nisbeth. Det er vigtigt for lovvalg og for om FPU kan tegne overenskomst, mener advokaten.

19:42 – Dagens tre dommere var også dommerne i den såkaldte Vejlegårds-sag.

19:41 – Mere end halvdelen af de 150 tilhørere er gået hjem fra sagen, der nu har kørt i mere end fem timer, men kun er ni minutter efter den reviderede tidsplan om at slutte kl. 22.30.

19:39 – Nu er det tid til advokaternes procedurer. Peter Nisbeth fra LO starter.

19:38 – Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen har et spørgsmål til Tonny Karlsson om billederne af Ryanairs pavilloner i Københavns Lufthavn. Han spørger om crew-rummet var i pavillonen. Det bekræfter Karlsson.

19:37 – LO’s advokat, Peter Nisbeth, overtager udspørgningen af basechefen.

19:35 – Tonny Karlsson træffer ingen driftsmæssige beslutninger. Det træffes kun i Dublin, påpeger svenskeren.

19:33 – Det er ikke upraktisk at mønstre ind på flyet, sådan som de to piloter, der vidnede tidligere, mente, siger Tonny Karlsson. Han peger på, at de to piloter ikke har prøvet at bruge Elektronic Flight Bag under deres ansættelse i Ryanair.

19:32 – Besætningen på seks personer møder direkte på flyet, fortæller Tonny Karlsson.

19:29 – Et nyt vidne indtager vidneskranken. Det er Ryanair-kaptajn Tonny Karlsson, der basekaptajn i København.

19:28 – Peter Nisbeth overtager udspørgningen. Ray Conway fortæller, at Electronic Flight Bag kun er indført i København og Billund.

19:24 – Ray Conway har skrevet det notat, som flere gange har været fremdraget. Det handler om påstande om sikkerheden i Ryanair fremsat af fagforeninger for piloter i andre selskaber.

19:18 – “Med Electronic Flight Bag behøver besætningen i København ikke gå til baserummet, men kan gå direkte til flyet.“

19:15 – “Den elektronisk Flight bag giver besætningen bedre tid til at interagere med hinanden,“ siger Ray Conway.

19:14 – En app på iPad’en sikrer detaljerede udregninger i forbindelse med flyvningerne.

19:11 – Ray Conway forklarer hvordan EFB har ændret arbejdsgangene. Det sikrer at navigationskort altid er opdateret. Navigationskortene til en lufthavn kan være på 30 sider.

19:08 – Indførelsen af “Electronics Flight Bag“ (EFB) i form af en tablet med alle relevante informationer, fylder meget i Ryanairs argumentation. Selskabet har testet det siden 2013 og har evalueret det i løbet af 2014. I midten af året valgte selskabet iPad Air.

19:05 – “Der kan ikke foretages ændringer i vores driftsmanual uden at det er godkendt af myndighederne.“

19:03 – “De dokumenter, der er fremlagt, er sociale baseinfo. Det gør det muligt at flytte fra base til base. De er ikke en del af vores driftsmanual. Alle papirer med hensyn til operation udstedes af mig,“ fastslår Ray Conway.

19:02 – Ryanairs driftsmanual er magen til dem, som anvendes i andre selskaber, fortæller Conway.

19:00 – “Er international flyvning med passagerer et meget reguleret område?“ spørger Michael Møller Nielsen. “Ja, alle arbejder efter de samme regulativer.“

18:57 – “Mere end 600 piloter checke ind her til morgen med de samme procedurer,“ fortæller Ray Conway.

18:55 – 73 basekaptajner arbejder sammen med Ray Conway for at sikre, at alle arbejder efter samme standarder og procedurer.

18:52 – Afhøringen af chefpilot Ray Conway starter. Michael Møller Nielsen er den første til at udspørge. Conway har været i selskabet siden 1987, blev kaptajn i 1989 og chefpilot i 2002.

18:49 – De to parter fremlægger en tidsplan, der betyder, at sagen er færdig kl. 22.30. Det accepterer dommerne. “Lad os komme igang,“ siger Poul Dahl Jensen.

18:46 – Næste vidne er Ryanairs chefpilot Ray Conway, der er mødt op i fuld uniform.

18:31 – Afhøringen af Eddie Wilson er slut. Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen erklærer 15 minutters pause og beder advokaterne drøfte hvordan vi når at blive færdig inden midnat.

18:30 – Retssagen runder nu fire timer. To vidner mangler stadig at blive afhørt. Herefter følger procedurer fra begge parters advokater.

18:28 – “Der har været én plan i mindst 10 år.“

18:27 – Peter Nisbeth fra LO overtager udspørgningen af Eddie Wilson, personalechef i Ryanair.

18:25 – “Der er mange rygter om vores forhold til Ryanair. Men ved en afstemning gik kun 18 procent af piloterne ind for det.“

18:22 – “Det er helt grundløst, når folk påstår, at vi har noget imod fagforeninger,“ fastslår Eddie Wilson.

18:19 – “Basecheferne i Billund og København har ikke ledelsesansvar. De er der af sikkerhedsgrunde. For at give information. Det er en husholdningsfunktion.“

18:17 – “Vi har haft sager i Belgien, Spanien og Italien, som er gået vores vej. I den sidste sag gav den lokale arbejdsret os medhold i, at det var irsk lovgivning, der gjaldt.“

18:14 – “Har I haft retssager i andre lande?“ spørger Michael Møller Nielsen. “Ja, vi har haft sager om kontraktforhold for lokale domstole. Et antal medarbejdere har anlagt sag ved den irske arbejdsret,“ svarer Eddie Wilson.

18:12 – “Guiderne til baserne er en social ting.“

18:10 – “Der er kun én operationsmanual. De papirer vi så tidligere fra Maastricht basen er guides udarbejdet af medarbejdere, for at hjælpe deres kolleger, som kommer til basen.“

18:08 – Ryanair har indkøbt 6000 iPads til piloter og kabinepersonalet .

18:07 – “Når besætningen kommer tilbage til basen, skal kontanter fra salg ombord placeres i et pengeskab. Piloterne indrapporterer ved hjælp af iPads.“

17:58 – “Når besætningen går ud til flyet, er der ikke andet end en computer på basen.“

17:56 – Eddie Wilson bliver bedt forklare hvordan arbejdet på en base foregår.

17:54 – “Et fly i København kræver 10 piloter og 20 kabinebesætningsmedlemmer for at flyve fire gange om dagen 364 dage om året.“

17:52 – “Alle er ansat på irske kontrakter under irsk lovgivning,“ forklarer Eddie Wilson.

17:50 – “Betaler de ansatte skat i Irland?,“ spørger Michael Møller Nielsen. “Det afhænger af aftaler mellem Irland og de enkelte lande,“ siger Eddie Wilson.

17:48 – “Er der forskelle i ansættelsesforholdene på de forskellige baser,“ spørger Michael Møller Nielsen. “Der er kun minimale forskelle. Ryanairs irske ansættelsesvilkår er grundlæggende de samme. Efter 2012 betaler de ansatte til social sikkerhed i det land, hvor de er baseret,“ svarer Eddie Wilson.

17:48 – “Det betyder at flyet flyver under dette lands flag i henhold til Chicago-konventionen.“

17:45 – “Alle vores fly er registreret i Irland.“

17:45 – “Basechefen har ikke ledelsesansvar. Alle driftsmæssige beslutninger træffes i Dublin.“

17:43 – “Alle flyoperationer og bemanding styres fra vores hovedkontor i Dublin.“

17:41 – De tre dommere forstår hvad Eddie Wilson siger. Alligevel oversættes hans svar og advokatens spørgsmål.

17:37 – “Ryanair er Europas største flyselskab med 100 mio. passagerer i år. Vi bliver ved med at gro takket være vores priser og gode service,“ fortæller Eddie Wilson, der udspørges af Ryanairs advokat Michael Møller Nielsen.

17:35 – Ryanairs personaledirektør Eddie Wilson og en tolk indtager vidneskranken. Han fortæller at han er ansvarlig for sikkerhed, personalevagter og salg ombord.

17:33 – Næste vidne er sekretær i FPU, Tina Frederiksen. Hun udspørges om en telefonsamtale med et medlem, der ringede for at melde sig ud af FPU, fordi han havde fået job i Ryanair.

17:32 – “Jeg har ikke oplevet nogen direkte udsat for repressalier,“ siger Morten Windeløv.

17:25 – Michael Møller Nielsen spørger Morten Windeløv hvor, der i en note udsendt til alle piloter i Ryanair står, at snak med fagforening ville medføre fyring. Det står ikke direkte, erkender Morten Windeløv.

17:23 – Michael Møller Nielsen overtager udspørgningen af Morten Windeløv.

17:20 – “Hvis du henvendte dig til en fagforening, blev du helt sikker fyret.“

17:18 – “Jeg blev skuffet, da jeg min træning var overstået og jeg opdagede hvad der foregik. Det var baseret på frygt, at være ansat i Ryanair,“ fortæller Morten Windeløv.

17:14 – “Jeg har ikke selv oplevet disciplinærsager.“

17:12 – “En base er der du checker ind og ud. Det er din arbejdsplads,“ forklarer Morten Windeløv, der anslår at have været forbi omkring 50 Ryanair-baser.

17:10 – Næste vidne tager plads. Det er tidligere Ryanair-pilot Morten Windeløv. Han var ansat gennem Brookfield Aviation fra 2007 til 2010 . Han udspørges af Peter Nisbeth.

17:09 – “Det var kaptajnens opgave at have kontakt med Ryanairs operationscenter i Dublin,“ forklarer Nilas Andersen.

17:07 – “Er du en del af bestyrelsen i FPU,“ spørger Michael Møller Nielsen. “Nej, det er jeg ikke,“ svarer Nilas Andersen.

17:06 – “Jeg var i kontakt med basekaptajnen cirka hver anden uge.“

17:04 – “Har du oplevet Ryanair-medarbejdere udsat for repressalier, fordi de har udtalt sig til fagforeninger?“ spørger Michael Møller Nielsen. “Nej,“ svarer Nilas Andersen.

17:01 – Nilas Andersen var nyuddannet, da han i 2011 begyndte at flyve for Ryanair.

17:00 – Ryanairs advokat Michael Møller Nielsen overtager udspørgningen af Nilas Andersen.

16:58 – “Jeg valgte at stoppe, fordi jeg ikke følte det var en sikker situation for mig selv,“ forklarer Nilas Andersen.

16:56 – “Man måtte gerne være medlem af en fagforening, men man måtte ikke udtale sig til dem.“

16:55 – “Der var generelt en utryghed blandt kollegerne. Der var pres og frygt. Især blandt kabinen. Det er ikke det bedste sted jeg har arbejdet,“ siger Nilas Andersen.

16:51 – “Basechefen er den daglige leder. Han er næsten altid på basen hver dag.“

16:50 – “Basechefen tager sig af mindre disciplinærsager.“

16:48 – “Man fik ikke løn for forberedelserne. Det indgik i lønnen per bloktime,“ fortæller Nilas Andersen.

16:45 – “Man kom altid tilbage til basen efter endt arbejde,“ fortæller Nilas Andersen.

16:43 – Nilas Andersen havde et selskab sammen med mindst tre andre, som arbejdede for Brookfield, der lejede piloterne ud til Ryanair.

16:41 – Tidligere Ryanair-pilot Nilas Andersen har taget plads i vidneskranken. LO-advokat Peter Nisbeth udspørger ham om hans kontrakt med Ryanair.

16:40 – De tre dommere er tilbage. Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen opfordrer til, at advokaterne afhører præcist, da vi er en time efter tidsplanen.

16:26 – Et kvarters pause.

16:24 – Thilde Waast har set en kontrakt med Crewlink, men ingen kontrakt direkte med Ryanair.

16:23 – Thilde Waast: “Ryanairs ansatte er socialt sikrede“.

16:15 – FPU-formanden fortæller om FPU’s overenskomst med det norske selskab Norsk Luftambulance, for flyselskabets danske personale. Thilde Waast fremhæver det som et eksempel på, at man godt kan indgå dansk overenskomst med et udenlandsk flyselskab.

16:13 – Thilde Waast fortæller, at FPU i 2012 rettede krav mod Ryanair om overenskomst for personalet på Ryanairs base i Billund, som åbnede i 2012.

16:07 – Michael Møller Nielsen spørger Thilde Waast hvorfor der var så mange repræsentanter fra fagbevægelsen i Arbejdsgruppen vedrørerende social dumping i luftfart, som kom med en rapport sidste år.

16:02 – “Vores medlemmer ansat i Ryanair er smadderbange,“ forklarer Thilde Waast. Derfor tør de ikke vidne i dag.

16:01 – Michael Møller Nielsen spørger til FPU’s overenskomst med Norsk Luftambulance.

15:58 – Ryanairs advokat Michael Møller Nielsen starter sin udspørgning af Thilde Waast.

15:57 – Højesteretsdommerne Lene Pagter Kristensen, Thomas Rørdam og Poul Dahl Jensen lytter interesseret.

15:55 – Thilde Waast fortæller om fyringen af Ryanairs længstansatte pilot.

15:54 – Waast: “Ryanairs ansatte tør ikke mødes med os“.

15:52 – Thilde Waast fortæller om en kontrakt for noget af det personale, som skulle ansættes i København. FPU fik kontrakten men har mistet kontakten til dem, der udleverede den.

15:51 – Thilde Waast forklarer hvad FPU er og hvad en base er.

15:40 – Afhøringen af Thilde Waast, formand for Flyvebranchens Personale Union (FPU), går i gang. LO’s advokat er den første til at udspørge Thilde Waast.

15:30 – Retssagen er programsat til at vare frem til kl. 21.20.

15:27 – Peter Nisbeth, LO’s advokat, fremlægger to kontrakter for to tidligere Ryanair-ansatte. Den ene vil senere vidne.

15:22 – Første vidne vil være formand for Flyvebranchens Personale Union, Thilde Waast. LO vil føre fire vidner. Ryanair har tre vidner. Her i blandt personaledirektør Eddie Wilson og chefpilot Ray Conway.

15:11 – LO’s advokat fremlægger en manual for Ryanairs base i Maastricht og hvad der er på en base.

15:10 – LO-advokaten fremhæver pressemeddelelse fra Ryanair fra 26. maj. Her kalder selskabet sig for Danmarks hurtigst voksende flyselskab.

15:07 – Ryanairs advokat Michael Møller Nielsen kommenterer Peter Nisbeths fremlæggelse.

15:03 – LO’s advokat gennemgår Københavns Lufhavns regler for udstødelse af ID-kort til lufthavnen. Firmaer, der skal have udstedt ID-kort skal udpege en dansk repræsentant. Ryanair har peget på en ansat i Copenhagen Flight Services.

15:00 – LO-advokaten fremlægger billeder af Ryanairs pavilloner i Københavns Lufthavn.

14:56 – LO’s advokat gennemgår en kontrakt fra bemandingsfirmaet Crewlink for ansatte på basen i Københavns Lufthavn.

14:54 – Ryanairs delegation består af fire personer samt advokat Michael Møller Nielsen. LO’s delegation består af otte personer samt advokat Peter Nisbeth.

14:47 – En person i Ryanairs delegation oversætter simultant og hviskende til engelsk for Ryanairs personaledirektør Eddie Wilson.

14:42 – Peter Nisbeth fremlægger dokument med oplysninger om dansk Ryanair-selskab registreret hos Told og Skat i Tønder.

14:36 – LO’s advokat Peter Nisbeth starter sin forelæggelse.

14:33 – Rettens tre dommere og en sekretær er på plads.

14:30 – Arbejdsrettens største lokale er fyldt med 150 tilhørere. LO og Ryanairs repræsentanter er på plads.

x

Læs Også

Ryanair advarer om risiko for påske-strejker

Lavprisselskabet fastslår, at man hellere aflyser fly i påskeferien en giver efter for pres fra piloterne om højere løn.

Bremen-eventyr kostede Sun-Air syv millioner

For 40. år i træk er Sun-Air kommet ud med et overskud, der dog ikke er så prangende som tidligere. Det skyldes blandt et stort tab på satsningen i Bremen.

SAS vil have flere gebyrindtægter

SAS vil teste betalingsvilligheden for forhåndsreservering af flere sæder på interkontinentale flyvninger. To ruter er valgt ud til den særlige test.

Ryanair-overenskomst kan tage op til et år

Hvis Ryanair ønsker at genetablere baser i Danmark kan det tage mellem seks og 12 måneder, inden man er klar til at implementere en ny overenskomst.

Ryanair modtager nye Boeing-fly i 2019

I april 2019 vil det irske lavprisflyselskab Ryanair modtage det første af i alt 210 nye fly af typen Boeing 737 MAX 200.

Jet Time får ny kontrakt med Finnair

I en periode på 11 uger skal Jet Time flyve for Finnair på ruterne fra Helsinki til Berlin, Budapest og Wien.