Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (Foto: Niels Hougaard)

Minister støtter SAS i takststrid med CPH

Transportminister OIe Birk Olesen stiller sig på SAS og IATA’s side i striden om takstniveauet i Københavns Lufthavn.

SAS og den internationale luftfartsorganisation IATA kan meget vel få medhold i den klage over taksterne i Københavns Lufthavn, som de indgav til Trafikstyrelsen i midten af februar. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er nemlig enig med SAS og IATA i, at der skal være sammenhæng mellem takstniveauer og den faktiske trafikudvikling. Det fremgår af et svar fra ministeren til Folketinget.

Stridens kerne er taksterne for flyselskabernes brug af Københavns Lufthavn. Takstniveauet blev aftalt mellem flyselskaberne og CPH i 2014 ved indgåelsen af en takstaftale for perioden fra 1. april 2015 til 31. marts 2019. Da aftalen blev indgået i august 2014 skete det på baggrund af nogle forventninger til den fremtidige trafikvækst i CPH, som sidenhen har vist sig ikke at holde. Ikke mindst Ryanairs entré i lufthavnen i marts 2015 har givet en langt højere passagervækst end man forventede i 2014 – hvor ingen vidste at Ryanair godt et halvt år senere ville gøre sit indtog.

Derfor mener SAS og IATA, at Københavns Lufthavn indkasserer langt flere penge end det oprindeligt var tanken. Flyselskaberne forlanger derfor 2,5 mia. kroner tilbage, som de mener de har betalt og kommer til at betale for meget i afgift, hvis ikke takstaftalen ændres.

Politiske chef
SAS og IATA har bedt Trafikstyrelsen revurdere takstniveauet. Trafikstyrelsen kan herefter vælge at diktere taksterne sat ned, op eller bibeholdt på det nuværende niveau. Hvis styrelsens embedsmænd er i tvivl om, hvad deres politiske chef tænker om sagen, så kan de bare læse ministerens svar på spørgsmål S803 stillet af det bornholmske folketingsmedlem Lea Wermelin (S).

Hun spørger:

”Mener ministeren, at der bør være en sammenhæng mellem de forudsætninger, der er lagt til grund for taksterne i Københavns Lufthavn og de faktiske forhold, herunder om det er rimeligt, at flyselskaberne i Københavns Lufthavn opkræves højere takster, selv om lufthavnens overskud er i milliardklassen?”

Til det er den liberale transportministers svar ganske klart:

”Ja, jeg mener der bør være en sammenhæng mellem forudsætninger, som lægges til grund for takstniveauet, og den faktiske udvikling.”

Kan omgøre afgørelsen
SAS og IATA indgav klagen den 23. februar. Ugen efter opfordrede Københavns Lufthavn parterne til at trække klagen tilbage, da den ifølge CPH indeholdte en regnefejl på mere end 900 mio. kroner. Det blev dog afvist af SAS. Det vides ikke hvornår Trafikstyrelsen forventes at træffe en afgørelse.

Inden det sker skal parterne dog høres og sagen skal formentlig også forelægges transportministeren – der kan vælge at omgøre afgørelsen.

 

Relaterede artikler:

SAS vil ikke trække CPH-klage tilbage

IATA i fælles kamp med SAS i Danmark og Sverige

Ryanair støtter SAS i CPH-angreb

Københavns Lufthavn: SAS har regnet forkert

Dokumentation: CPH er dyrest i Skandinavien

SAS vil have milliarder tilbage fra CPH