(NO) Widerøe Technical Services søker Product Manager

Har du lyst å bli med ombord i en verden av fly og er du en strukturert og motiverende leder med interesse for teknikk og mennesker? Da hører vi gjerne fra deg! 
 
Widerøe Technical Services (WTS) er et selskap med over 300 ansatte som utfører flyvedlikehold innenfor Line, Base & Workshop.   
 
Avdelingen Base Maintenance består av over 100 sertifiserte flyteknikere, fagarbeidere og spesialisert personell som utfører tungt og lettere flyvedlikehold, innen kategoriene A-check, C-check og modifikasjoner.   
 
Vi har nå ledig fast 100% stilling som Product Manager ved Base Maintenance (BM) ved vårt hovedkontor i Bodø med snarlig tiltredelse.  
 
BM Product Manager er av Manager BM delegert ansvaret for å påse at alt av vedlikehold innenfor eget ansvarsområde tilfredsstiller kravene i henhold til gitte standarder, prosedyrer og bestilling fra kundene. Stillingen fungerer dermed som et bindeledd mellom produksjon, andre konsernfunksjoner og eksterne leverandører.    
 
Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:   
 • Ansvar for at fasiliteter, flymateriell, verktøy og utstyr er i samsvar med etablert standard 
 • Delta i avdelingens ledergruppe   
 • Implementere og iverksette nødvendige tiltak i kvalitetssystemet i samarbeid med Nominated Postholder Part-145/Manager Base Maintenance 
 • Lede og utvikle kontinuerlig forbedringsarbeid    
 • Personalansvar samt budsjett- og resultatansvar for eget ansvarsområde  
 • Påse at alt av vedlikehold innenfor eget ansvarsområde tilfredsstiller kravene i henhold til gitte standarder, prosedyrer og bestilling fra kundene    
Kvalifikasjonskrav:   
 • Flyteknisk utdannelse   
 • Relevant erfaring innen produksjonsprosesser i kombinasjon med kunnskap om flyvedlikehold  
 • Kjennskap til flytekniske lover og bestemmelser   
Personlige egenskaper:   
 • Ansvarsbevisst 
 • Gode samarbeidsevner og flink til å motivere   
 • Målrettet og strukturert   
 • Resultat- og endringsorientert   
Det er ønskelig med ledererfaring, men ikke et krav. Personlig egnethet vektlegges.   
 
Vi kan tilby et trivelig og uformelt arbeidsmiljø med spennende, utfordrende arbeidsoppgaver og gunstige pensjonsvilkår. Du vil bli en del av et allsidig og kompetent fagmiljø i en organisasjon i utvikling.   
 
Lønn etter avtale og arbeidstid på dagtid.  
 
Vi gjør oppmerksom på at du vil bli bedt om å levere uttømmende politiattest som kreves av alle ansatte som skal arbeide og ferdes på norske lufthavners sperrede områder. Tilsetting i stillingen er forbeholdt av Luftfartsverkets godkjenning på grunnlag av politiattesten. Widerøe Technical Services praktiserer rusmiddeltesting ved nyansettelser i stillinger knyttet til flydrift. Eventuell tilsetting forutsetter negativt resultat fra denne testen.    
 
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Deputy CEO/Manager Base Maintenance, Troels Sandreid, på tlf 98 90 16 08, eller på mail: troels.michaelsen.sandreid@wideroe.no    
 
Søknadsfrist: 25.11.2018

Søk her

 
Widerøe er Norges eldste merkevare innen luftfart. Vi er 3000 stolte og engasjerte medarbeidere som jobber i henholdsvis Widerøe Ground Handling, Widerøe’s Flyveselskap, Widerøe Technical Services, Widerøe Internet og Widerøe AS. 
Hvert år reiser 3 millioner passasjerer med Widerøe’s Flyveselskap på til sammen 45 destinasjoner i inn- og utland. 
Widerøe Ground Handling håndterer årlig nær 185.000 flyvninger på 41 lufthavner i Norge.
Udløber: 25.11.2018