Passagerfly kom for tæt på hinanden over Djursland

Havarikommissionen har undersøgt en hændelse fra den 1. juni, hvor et SAS-fly på vej fra København til New York i luften over Djursland kom for tæt på et Brussels Airlines-fly, der var på vej fra Stockholm til Bruxelles.

Fredag den 1. juni var SAS rutenummer SK909 på vej fra København til New York med planmæssig afgang kl. 12.25.

Da Airbus A330-flyet med plads til 265 passagerer var på en position over Djursland, kom flyet for tæt på et RJ100-fly fra Brussels Airlines, der var på vej fra Stockholm´s Bromma-lufthavn til Bruxelles. Det fremgår af en netop offentliggjort rapport fra Havarikommissionen.

På et tidspunktopdagede den ansvarlige flyveleder, at de to fly var på skærende kurser og iværksatte øjeblikkeligt en kurskorrigerende indgriben.

Stigehastighed ikke tilstrækkelig
Problemet opstod,da flyvelederen bad SAS-flyet om at stige fra en højde på 29.000 fod til 32.000 fod. Forudsætningen for stigningen var, at stigehastigheden skulle være minimum 2.000 fod i minuttet.

Efterfølgende gjorde flyvelederen SAS-piloterne opmærksomme på, at Brussels Airlines-flyet ville krydse fra højre til venstre i en højde på 30.000 fod. Da SAS-flyets stigehastighed viste sig at være mindre end forventet af flyvelederen, blev de to fly i flere omgange bedt om ‘omgående’ at korrigere kursen mod højre.

Blot 19 sekunder efter flyvelederens seneste melding til SAS-flyet om omgående at korrigere kursen, rapporterede piloterne, at de havde Brussels Airlines-flyet i sigte, der passerede i en horisontal afstand på blot 3,3 nautical miles, hvilket svarer til omkring 6 kilometer.

Dermed blev den såkaldte adskillelsesminima på 5 nautical miles eller 1.000 fodunderskredet.

I Havarikommissionens rapport konkluderes det, at flyvelederens instruktion om at korrigere kursen til højre blev efterlevet, og at den horisontale separation var 3,3 nautical miles, da den var mindst, trods krav om 5 nautical miles. Dermed opstod der ingen risiko for kollission.

Kategori-B hændelse
Hændelsen er af Havarikommissionen blevet klassificeret i kategori B, hvilket betyder, at sikkerheden ikke var tilsikret. En kategori C-klassificering betyder, at der ikke var risiko for kollission, men en A-kategorisering repræsenterer tilfælde, hvor der var risiko for kollisson.

Luftrummet er opdelt i 7 forskellige klasser. Hver klasse (A-G) har helt bestemte egenskaber med hensyn til trafiktype, trafikkontrol, vejr-minima og hastighedsbegrænsning.

Luftrum A er reserveret til rutetrafik,men klasserneB-D primært benyttes i områderne omkring lufthavne og flyvepladser. Hændelsen foregik i luftrum af klasse A, der er forbeholdt IFR-trafik, der foregår efter instrumentflyveregler. I luftrummet over Danmark er klasse A-trafik kendetegnet ved trafik, der ligger over 19.500 fod ogop til maksimalt 45.000 fod. Flyvekontroltjenesten i denne del afluftrummet skal sikre, at flyene holdes adskilt.