SAS-fly i Københavns Lufthavn (Foto: Morten Lund Tiirikainen)

Positiv modtagelse af nye regler for CPH-afgifter

De nye regler for fastsættelsen af taksterne i Københavns Lufthavn vækker jubel i SAS, mens CPH accepterer, at der bliver strammet op og nu vil se fremad.

Den første håndfaste udmøntning af regeringens luftfartsstrategi er nu klar omkring fire og en halv måned efter at transportminister Ole Birk Olesen og erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen præsenterede strategien i starten af juli i år.

Det er den endelige version af den reviderede bekendtgørelse om lufthavnstaksterne i Københavns Lufthavn, som Trafikstyrelsen efter en høringsfase og en række justeringer nu har lagt frem. Den træder i kraft 1. januar og skal danne udgangspunkt for de forhandlinger om nye takster for flyselskabernes brug af Københavns Lufthavn, som skal gennemføres i løbet af 2018.

Åbnet døren for easyJet
Regeringen ønskede at ændre ved styrkeforholdet mellem lufthavnen og flyselskaberne, når de sidder i forhandlingslokalet og skal lave en takstaftale. Det ønske har blandt andet udmøntet sig i at Trafikstyrelsen fastlægger nogle grundforudsætninger inden forhandlingerne starter.

Forhandlingerne vil således tage udgangspunkt i trafikprognoser udarbejdet af Trafikstyrelsen samt afkastgrader og transferafgifter, som er fastsat af styrelsen. Ved tidligere forhandlinger om takstaftaler har man skulle starte med at forhandle om de forudsætninger, som skulle danne grundlag for de egentlige forhandlinger om den næste takstaftale, der skal løbe fra 1. april 2019 og kan komme til gælde helt frem til 31. december 2024. De tidligere fire-årige aftaler bliver nemlig afløst af muligheden for at lave aftaler på mellem fire og seks års varighed.

I dag skal man som flyselskab have base i Københavns Lufthavn eller mere end fem procent af det samlede passagerantal. Det bliver nedsat til tre procent og åbner blandt andet døren til forhandlingslokalet for easyJet.

Pillet ud
I Trafikstyrelsens første udkast til ny betænkning lagde man op til, at en ny takstaftale ville være gældende selvom flyselskaber med tilsammen op til 20 procent af trafikken modsatte sig. Det forslag mødte store protester og er blevet pillet ud af den endelige version.

Desuden er der blevet lavet om i Københavns Lufthavns muligheder for at give opstartsrabatter til selskaber, der åbner nye ruter. Fremover må rabatterne ikke gives på bekostning af at det bliver dyrere for andre selskaber at benytte lufthavnen.

Som CHECK-IN.dk kan fortælle i dag, så er der også blevet sat procentsats på hvor meget af overskuddet fra parkering og shopping i Københavns Lufthavn, som fremover skal gå til de luftfartsrelaterede aktiviteter.

Skabt ro og stabilitet
I Københavns Lufthavn har man protesteret voldsomt mod regeringens tanker om nye afgifter. Men nu hvor reglerne er blevet revideret, har Københavns Lufthavn valgt at slå ind på en mere forsonlig kurs.

”Myndighederne har besluttet sig for en justeret bekendtgørelse for lufthavnen, og det er positivt. Der er fortsat tale om en regulering, som vil have væsentlig betydning for lufthavnens økonomi, men vi hæfter os ved, at der på væsentlige punkter er blevet lyttet til høringssvarene og det kvitterer vi for. Med bekendtgørelsen er der nu skabt ro og stabilitet omkring den regulatoriske ramme for lufthavnen fremadrettet,” siger bestyrelsesformand i Københavns Lufthavn, Lars Nørby Johansen, og fortsætter:

”Vi vil nu se på, hvordan de nye regler påvirker vores økonomi og ikke mindst, hvordan vi under de nye rammer kan realisere vores investerings- og udbygningsplan. Derfor er vi klar til at se fremad og dermed skabe den bedste lufthavn for alle.”

Hos lufthavnens største kunde, SAS, er man særdeles glade for at selskabets ønske om lavere afgifter og et mere lige styrkeforhold mellem lufthavn og flyselskaber nu bliver ført ud i livet.

“Det er rigtig gode nyheder og efter vores opfattelse også for CPH, for Danmark og landets tilgængelighed i almindelighed. Dette er et stort fremskridt for CPH’s fremtidige evne til at udvikle Københavns Lufthavn som trafikknudepunkt. Det betyder helt sikkert lavere afgifter, og det vil forbedre vores muligheder for igen at satse på København. Det vil vi også tale med CPH om,” fastslår Mariam Skovfoged, pressechef i SAS.

Fornuftig balance
I det bredere samfundsperspektiv glæder man sig hos Dansk Industri over, at der nu er kommet en afklaring af fremtidens takststruktur.

”Det er rigtig godt nyt for Danmark og danske virksomheder, at der nu er fundet en konklusion på den fremtidige regulering af lufthavnstakster,” siger branchedirektør Michael Svane fra Dansk Industri og fortsætter:

”Den nye regulering giver en fornuftig balance, som både tilgodeser behovet for at investere og udvikle Københavns Lufthavn, luftfartsselskabernes vilkår og behovet for den størst mulige internationale tilgængelighed.”

Efter udveksling af en række informationer om trafikprognoser med mere starter forhandlingerne om en ny takstaftale for 2019 og mindst fire år frem den 19. marts 2018 og skal være afsluttet senest den 19. september 2018.

 

Relaterede artikler:

Flyselskaber: SAS skal ikke styre takstforhandlinger

CPH vil have arbejde med takstændring sat på pause

CPH: Lovændring vil være ekspropriation