Rejseplanen A/S er positiv over for indenrigsfly

På et bestyrelsesmøde i torsdags drøftede ejerne bag Rejseplanen A/S muligheden for at optage indenrigsflyvning i den populære søgetjeneste, og holdningen er positiv.

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen har flere gange gjort sig til talsmand for, at der skal skabes et bedre overblik over, hvilke transportformer, der er tilgængelige for at komme rundt i Danmark.

Selskabet Rejseplanen A/S udgiver allerede i dag hjemmesiden rejseplanen.dk, hvori indgår en række kollektive transportselskaber med tog, bus- og færgetransport, mens der endnu ikke er blevet plads til indenrigsflyene.

Det bliver der formentlig lavet om på, idet bestyrelsen i Rejseplanen A/S i torsdags på et bestyrelsesmøde drøftede de praktiske muligheder ved at få indenrigsflyvning med i den populære søgetjeneste, der alene i februar måned havde 38,7 mio. søgninger.

”Vi drøftede på bestyrelsesmødet, hvad vi synes om idéen med at få indenrigsflyvning med i Rejseplanen samt hvordan det praktisk kunne håndteres, og vi ser positivt på det, hvis der kommer et politisk ønske om det,” siger administrerende direktør Christina Hvid fra Rejseplanen A/S til CHECK-IN.dk.

Det er således første skridt på vejen, at de nuværende ejere er positive overfor idéen, selvom man ikke umiddelbart skal forvente, at de vil bruge så meget som en krone på indenrigsflyvning, der er konkurrent til de øvrige transportformer. Rejseplanen A/S er ejet af DSB, BAT (Bornholm), Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab, Moviatrafik samt Metroselskabet. Herudover indgår eksempelvis Arriva og Molslinjen som dataleverandører.

”Vi afventer, at der kommer et politisk udspil eller en aftale. Det vil på en eller anden måde kræve, at nogle skal foreslå det. Ejerne bag Rejseplanen er kollektive trafikselskaber, og de har ikke umiddelbart udviklingskroner til at implementere indenrigsfly i Rejseplanen, da de først og fremmest vil vise deres egne transportmuligheder.”

CPH er klar til dialog
Udmeldingen fra Rejseplanen A/S bliver godt modtaget i Københavns Lufthavn, der i 2017 har besluttet at bevilge omkring 20 mio. kroner til at styrke markedsføringen af de danske indenrigsflyruter. Det kunne på forhånd ligne en ægte “win-win” situation.

“Forslaget om at få indenrigsflyvningerne med i Rejseplanen kom blandt andet på banen i forbindelse med de regionale erhvervsarrangementer, som vi afholdt i samarbejde med de regionale lufthavne. Vi er enige med de øvrige lufthavne i, at det kan være oplagt at få indenrigsfly med i Rejseplanen. Vi har som bekendt sat nogle midler af til en bedre markedsføring af indenrigsflytrafikken, og vi er klar til dialog med indenrigsflyselskaberne, regionerne og Rejseplanen om hvordan de forskellige parter kan bidrage til en realisering af den gode idé,” siger kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen fra Københavns Lufthavne A/S.

Det kunne tyde på, at lufthavnen er klar til at smide penge i projektet, hvis flyselskaber og regioner også åbner pungen.

Første skridt mod luftfart som kollektiv trafik
Dermed mangler der blot et politisk initiativ, da Rejseplanen sammen med lufthavne og flyselskaber givetvis forventer en offentlig medfinansiering til udvikling af samt drift af flydata integreret i Rejseplanen.

“Jeg synes, at det er meget positivt, at Københavns Lufthavn ønsker at sætte sig ned med flyselskaberne, regionerne og Rejseplanen, fordi vi i Venstre har et politisk ønske om at brede Rejseplanen ud til alle dele af den kollektive trafik, herunder flytrafikken som jeg opfatter som værende en del af den kollektive trafik. Jeg håber, at parterne kan finde sammen for at få det til at fungere til gavn for de rejsende i Danmark, der dermed vil kunne få det fulde billede af rejsemulighederne,” siger Kristian Pihl Lorentzen, der er transportordfører for Venstre.

Kristian Pihl Lorentzen har for nylig haft kontakt til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) omkring sagen, men fra politisk hold ønsker man i første omgang, at parterne selv kan starte dialogen.

“Vi har en forventning om, at parterne selv finder sammen og aftaler dette. Jeg har udtrykt et politisk ønske om, at man finder ud af det, og på den baggrund er jeg tilfreds med den udmelding, der er kommet fra Københavns Lufthavn, og jeg noterer også med tilfredshed, at er der en positiv holdning fra Rejseplanens bestyrelse om det her. Det giver en forhåbning om, at der snart kan findes en god løsning,” understreger Kristian Pihl Lorentzen.

Opbakning fra Midtjyllands Lufthavn
I Midtjyllands Lufthavn, der er kommet op på  10 hverdagsafgange med fly til København, vil man være glade for at kunne præsentere flyvningerne i Rejseplanen til brugerne i lufthavnens ni ejerkommuner, der omfatter kommunerne i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg. Det bringer håb om, at indenrigsflyvning på sigt kan blive opfattet som værende en del af den kollektive trafik.

“Luftfarten har hidtil ikke været defineret som kollektiv trafik, og det giver ikke mening,” siger lufthavnschef Frans Bjørn-Thygesen fra Midtjyllands Lufthavn.

 

Relaterede artikler:

CPH har anbefalinger til styrkelse af indenrigstrafikken

CPH klar med millioner til indenrigstrafikken

Billund vil selv bestemme over indenrigs-penge

Rejseplanen.dk i europæisk finale