(Foto: SAS)

SAS-aktieudlodning lægger beslag på 170 mio. kroner

En aktieudlodning skal skaffe SAS to mia. kroner til at polstre pengekassen. Manøvren betyder dog også, at mindst 170 mio. kroner om året skal øremærkes til udbyttebetaling.

SAS’ fortsatte behov for at få polstreret pengekassen og styrket egenkapitalen betyder nu, at selskabet fremover skal øremærke mindst 170 mio. kroner om året til udbyttebetaling til ejerne af en række nye såkaldt præferenceaktier. Penge som ellers kunne været gået til investeringer i nye fly og lignende.

En ny måde at opgøre et selskabs pensionsforpligtelser på, betyder, at SAS’ egenkapital risikerer at blive reduceret betragteligt. Derfor har selskabet gennem længere tid arbejdet på at styrke sin egenkapital ved hjælp af frasalg og ”sale-and lease back” af fly.

Men det har ikke været tilstrækkeligt. Og derfor gør selskabet nu klar til at udstede fire millioner præferenceaktier til en værdi af 1,7 mia. kroner.

”Præferenceaktierne dækker et her og nu behov for at styrke egenkapitalen,” siger aktieanalytiker i Sydbank, Jacob Pedersen.

Garanteret 10 procent
Aktietypen giver kun en 1/10-del stemmeret sammenlignet med en almindelig aktie. Til gengæld har ejerne af præferenceaktier forrang til udbyttebetaling. De er garanteret mindst 10 procent i udbytte af deres investering.

Ifølge Jacob Pedersen, så sker kapitaltilførslen på bekostning af de eksisterende aktionærer, der nu må se mindst 170 mio. kroner i årlige udbytter tilgå ejerne af præferenceaktier. Efter de første fire år stiger udbytteudlodningen med 17 mio. kroner årligt til den når 255 mio. Over de næste 10 år udgør dividendeudbetalingerne dermed mere end 1,7 mia. kroner.

Rokkes ikke ved ejerandele
En almindelig aktieemission ville have udvandet de tre skandinaviske landes ejerandele, da Danmark, Norge og Sverige hverken har lyst til eller må skyde yderligere aktiekapital i SAS. Med præferenceaktierne rokkes ikke ved ejerandelene i SAS, men selskabet får alligevel nødvendig kapital.

I første omgang udloddes fire millioner præferenceaktier, men SAS’ bestyrelse kan beslutte at udlodde op til syv millioner præferenceaktier á 500 svenske kroner.

SAS har desuden indgået en låneaftale på 1,1 mia. danske kroner med UBS med variabel rente og udløb i januar 2017.