SAS-bestyrelsen får klækkelig lønforhøjelse

Bestyrelsesmedlemmerne i SAS får ved den kommende generalforsamling deres honorar hævet med op til 61 procent.

Der har længe været et efterslæb i honoreringen af bestyrelsesmedlemmerne i SAS, men det bliver der lavet om på ved den kommende generalforsamling den 10. april.

Valgkomitéen har nemlig indstillet, at honorarerne øges til samme niveau som før...