SAS-bestyrelsen får klækkelig lønforhøjelse

Bestyrelsesmedlemmerne i SAS får ved den kommende generalforsamling deres honorar hævet med op til 61 procent.

Der har længe været et efterslæb i honoreringen af bestyrelsesmedlemmerne i SAS, men det bliver der lavet om på ved den kommende generalforsamling den 10. april.

Valgkomitéen har nemlig indstillet, at honorarerne øges til samme niveau som før november 2012, hvor bestyrelsen kollektivt besluttede at nedsætte bestyrelseshonorarerne for at vise vejen i forhold til de kommende besparelser for det flyvende personale, der var tvunget til at gå ned i løn og opgive visse goder for at sikre flyselskabets overlevelse.

Lønnedgangen var orkestreret af bestyrelsesformand Fritz Schur, der er kendt for citatet: “Jeg er uhyre velhavende.” Med Fritz Schur for bordenden i bestyrelseslokalet har der angiveligt ikke været det store incitament for de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at forsøge at få honorarerne hævet.

“Vi havde i 2012 besluttet at sænke honorarerne til bestyrelse og valgkomite bedømt ud fra den situation SAS var i dengang. Der var krav om tilbageholdenhed. Nu er situationen ændret, og selskabet tjener penge igen, og derfor har vi valgt at gå tilbage til niveauet før 2012,” siger Carl Rosén, fra det svenske erhvervsministerium og formand for valgkomitéen i SAS, til CHECK-IN.dk.

Nye honorarer er mere konkurrencedygtige
Det har længe været kendt, at honorarerne til SAS-bestyrelsen ikke har været konkurrencedygtige i forhold til markedet. Eksempelvis er honorarerne højere til bestyrelsesmedlemmerne i Norwegian og Finnair, der også er børsnoterede nordiske flyselskaber.

Formandsposten i SAS har siden 2012 været aflønnet med et årligt vederlag på 410.000 svenske kroner, hvilket svarer til 315.000 danske kroner. Norwegian tilbyder 500.000 norske kroner til bestyrelsesformand Bjørn H Kise, og det svarer til 390.000 danske kroner, hvilket er noget mere end i SAS. Endelig aflønner Finnair den tunge post med et årligt vederlag på 61.200 euro, hvilket omregnet er 455.000 danske kroner.

Med reguleringen tilbage til 2012-niveauet vil den kommende bestyrelsesformand modtage et honorar på 585.000 svenske kroner, hvilket svarer til 425.000 danske kroner. SAS bliver således ikke lønførende i honorering af bestyrelsesarbejde, men selskabet kommer op på nogenlunde samme niveau som de nordiske konkurrenter.

Bestyrelseshonorarer i SAS

Funktion Ny periode Nuværende periode Ændr. i %
Formand 585.000  410.000 +42,7 %
Næstformand 390.000  242.000 +61,2 %
Medlem 295.000  207.000 +42,5 %
Medarbejdervalgte 295.000 207.000 +42,5 %
Valuta: Svenske kroner

 

Formandsposten og menige bestyrelsesmedlemmer – inklusive de medarbejdervalgte – kan se frem til en stigning i honoraret på næsten 43 procent, men næstformandsposten har udsigt til en stigning på 61 procent fra 242.000 til 390.000 svenske kroner.

“Vi ved, at vores honorarer er lavere end andre selskaber, men det er også sådan, at SAS er et specielt foretagende. Vi har dog markeret vældigt tydeligt, at det var nødvendigt at komme tilbage til det gamle niveau. Næste år tager vi en fornyet vurdering af aflønningen,” understreger Carl Rosén.

 

Relaterede artikler:

SAS tvunget til at flytte generalforsamling

Fritz Schur stopper som SAS-formand

SAS-bestyrelsen aflønnes lavere end konkurrenterne

Ingen lønforhøjelse til SAS-bestyrelse

Lønnedgang i SAS-bestyrelsen formaliseres