Koncernchef i SAS, Rickard Gustafson. Arkivfoto: Joakim J. Hvistendahl)

SAS-koncernchef roser danske politikere

“Tak, Danmark,” lyder det fra koncernchef Rickard Gustafson, samtidig med, at han skoser norske og svenske politikere i forbindelse med miljøafgifterne på flyrejser.

Miljøafgifterne på flyrejser, de såkaldte flyskatter, er en torn i øjet på SAS og mange andre flyselskaber.

SAS, der har det største rutenet i Skandinavien, er blevet ekstra hårdt ramt ved, at den norske regering i 2016 indførte en flyskat, mens svenskerne fra den 1. april i år er fulgt trop.

Det  påvirker flyselskabets vækstmuligheder i Skandinavien, hvilket ikke falder i god jord hos koncernchef Rickard Gustafson, der på et møde onsdag i Brancheforeningen Dansk Luftfart i København, langede ud efter især de norske og svenske politikere.

“Stærke kræfter har fortalt forbrugerne, at man er et skidt menneske, hvis man sætter sig ombord i et fly, der bruger brændstof. Man skal nærmest skamme sig, når man gør det,” konstaterer Rickard Gustafson.

Men samtidig giver SAS-chefen også udtryk for, at man tager miljøspørgsmålet meget alvorligt, og at det er højt på agendaen i flyselskabet. Et af eksemplerne er også, at SAS har valgt at kompensere for CO2-udledning på samtlige Youth Fare-billetter, der bliver solgt i dag.

Tak til danske politikere
Men Rickard Gustafson har ikke undladt at kunnet bemærke, at den danske VLAK-regering har været meget tydelige om, at der ikke er planer om at indføre en miljøafgift.

“Tak, Danmark for at I står fast,” lød det fra SAS-koncernchefen på mødet med repræsentanter fra dansk luftfart samt et par folketingspolitikere.

Rickard Gustafson antyder, at flyskatten udelukkende er en fiskal afgift og foreslår i stedet, at provenuet fra flyskatterne samles i en pulje, der skal sikre fortsat udvikling af biobrændsel til luftfarten.

“Det har ingenting med miljø at gøre, når der opkræves flyskatter,” vurderer den svenske topchef i SAS.

Flyselskaberne vil gerne satse på biobrændsel i større omfang, men forsyningssikkerheden skal også være til stede. Det vil dog kræve, at leverandørerne kan arbejde langsigtet med den nye brændselsform uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt et regeringsskifte ændrer radikalt på miljøpolitikken på dette område.

“Vi kan flyve på biobrændsel nu. Men det kræver politisk stabilitet, hvis der skal investeres store beløb i at raffinere biobrændsel.”

Ros til den nationale luftfartsstrategi
Udover roser til de danske politikere i forhold til ikke at overveje indførelse af en flyskat, så har Rickard Gustafson også noteret sig, at transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) sammen med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i juli sidste år præsenterede den danske regerings udspil til en ny luftfartspolitisk strategi for Danmark.

“I Danmark forstår I vigtigheden af en national luftfartsstrategi i modsætning til mange politikere i Norge og Sverige,” lød slutreplikken fra Rickard Gustafson, der herefter blev klappet ud af salen.

Om Danmark så ender med at få en belønning i form af øget SAS-trafik er svært at sige noget om. For på trods af den norske flyskat indgik SAS og den norske lufthavnsoperatør Avinor i december sidste år en intentionsaftale om et styrket samarbejde. SAS lovede at øge produktionen i Norge, hvis Avinor til gengæld ville arbejde for en øget effektivisering og omkostningsreduktioner.

 

Relaterede artikler:

Svensk flyskat betyder færre passagerer

Sådan fungerer den kommende flyskat i Sverige

Regering: Ingen flyskat i Danmark

Norge vil indføre ny afgift på flyrejser