Større mulighed for straffesager mod flyselskaber

Trafikstyrelsen får den 1. januar mulighed for at bede anklagemyndigheden om at rejse straffesag første gang et flyselskab overtræder EU-lovgivningen om passagerrettigheder. SAS er betænkelig.

En af de mest omdiskuterede lovgivninger i europæisk luftfart er EU-forordning nr. 261/2004, der regulerer passagerrettigheder på luftfartsområdet.

EU-Kommissionen har ønsket at styrke håndhævelsen af flypassagerernes rettigheder i medlemslandene, hvor det i Danmark er Trafikstyrelsen, der håndhæver og fortolker lovgivningen i klagesager.

Trafikstyrelsen har derfor udsendt enny bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. januar 2014. Den nye bekendtgørelse giver Trafikstyrelsen mulighed for at træffe bindende afgørelser i klagesager vedrørende EU-forordningen.

Dermed kan Trafikstyrelsen pålægge et flyselskab at at opfylde de forpligtelser, der fremgår af EU-forordningen, hvilket blandt vil kunne være at betale kompensation til berørte flypassagerer.

I dag forholder det sig således, at Trafikstyrelsen først kan gribe ind overfor flyselskaberne ved gentagne overtræder af EU261/2004. Efter den nye bekendtgørelse vil for Trafikstyrelsen som udgangspunkt være muligt at rejse straffesag første gang et flyselskab ikke vælger at følge Trafikstyrelsens afgørelse, hedder det i en pressemeddelelse fra styrelsen.

Betænkeligheder hos SAS
Trafikstyrelsen sendte i begyndelsen af november måned et udkast til de nye bestemmelser til høring. Ved høringsfristens udløb den 22. november var der kommethøringssvarfra forbruger- og brancheorganisationerne, mens SAS og Jet Time var de eneste flyselskaber med et høringssvar.

Hos SAS er man bekymret over, at de skærpede regler især vil ramme de danske flyselskaber, der er kendt for at efterleve Trafikstyrelsens afgørelser. Det kan skabe en konkurrenceforvridende og diskriminerede praksis, som stiller de danske flyselskaber i en urimelig markedsposition, hedder det i høringssvaret fra SAS.

SAS bakkes op af Dansk Luftfart og DI Transport, der hæfter sig ved, at Trafikstyrelsen ikke nødvendigvis har samme mulighed for at håndhæve afgørelser overfor flyselskaber, der ikke er etableret i Danmark. De to organisationer henviser blandt andet til Lov om Rejsegarantifond, hvor eksempelvis Norwegian er fritaget for garantistillelsen, da selskabet ikke fysisk sælger billetter i Danmark fra egne kontorer.

Forbrugerorganisationernes reaktioner er ikke overraskende uden forbehold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mener, at der er tale om en forbedret forbrugerbeskyttelse. Her henviser man til, at Forbruger Europa har mange sager vedrørende EU-forordningen, og at forbrugerne ofte har udtrykt ønske om sanktionsmuligheder overfor de flyselskaber, som ikke efterlever Trafikstyrelsens afgørelser.

x

Læs Også

Fra Aarhus til Nice med SAS

SAS tilføjer en ny rute fra Aarhus Lufthavn, hvor selskabet i oktober 2016 præsenterede nye ruter til Oslo, Stockholm, München, Mallorca og Split.

Konkurrence på CPH-rute sikrede færøsk rekordår

SAS' entré på ruten fra København var i 2017 med til at sikre Vagar-lufthavnen på Færøerne et rekord år med næsten 17 procents fremgang.

Nordiske luftfartsaktier blev mere værd i 2017

Aktionærerne hos Finnair og SAS kunne hjemtage store gevinster i 2017, mens der blev tabt milliarder hos de investorer, der havde satset på Norwegian og Icelandair.

SAS: Strategierne kommer ud at flyve

DEBAT: Luftfart er en skrøbelig branche. Derfor skal branchen blive ved med at effektivisere og investere i det, som giver reel værdi for vores kunder, understreger SAS.

Ny aftale om afhentning af bagage hos SAS-kunder

Charterrejsende på SAS-fly kan fremover få samlet deres bagage op dagen i forvejen, hvis de bor øst for Storebælt og er villige til at betale for det.

Svenskere opruster med jetfly mod SAS

Efter være reddet fra økonomisk kollaps opruster NextJet nu med jetfly på svensk indenrigsrute forud for direkte konkurrence fra SAS.