Storstrejke vil i perioder kunne påvirke flytrafikken

Naviair kan ikke afvise, at en eventuel storstrejke fra den 4. april i perioder kan risikere at ramme flytrafikken, da 100 af 650 ansatte er udtaget til strejke.

Staten og flere fagforeninger for offentligt ansatte i Danmark er i øjeblikket i forhandlinger om en række nye overenskomster. Hvis forhandlingerne går i hårdknude, kan en større strejke ramme landet, og det kan tidligst ske fra den 4. april.

En eventuel storstrejke vil ikke kun indbefatte skolelærere og sygeplejersker. Hvis strejken bliver en realitet, vil også flyveledere nedlægge arbejdet, og det kan naturligvis betyde udfordringer for flytrafikken i det danske luftrum og i de respektive lufthavne.

Det er endnu uvist, hvad en strejke vil have af konsekvenser for flytrafikken. Naviair, der holder styr på flytrafikken i Danmark, er et statsejet selskab, hvor rigtig mange flyveledere er ansat.

Naviair har medarbejdere ansat i tre forskellige grupper, som vil nedlægge arbejdet ved en eventuel storstrejke.

”Jeg kan bekræfte, at der er en gruppe af vores flyveledere, flyvelederassistenter og teknikere, der er omfattet af strejken. Og med en gruppe mener jeg en mindre del af vores samlede medarbejderstab,” siger Bo Pedersen, kommunikationsdirektør i Naviair, til CHECK-IN.dk.

Mulige forsinkelser
Han fortæller, at det er i alt cirka 100 medarbejdere, der er omfattet af strejkevarslet. Naviair har i alt cirka 650 ansatte. Det kan ikke afvises, at dette indryk i medarbejderstaben vil kunne påvirke flytrafikken i Danmark.

”Vi kan ikke afvise, at en eventuel storkonflikt i perioder vil komme til at påvirke vores trafikafvikling i det danske luftrum og lufthavne. Men vi vil i hvert fald bestræbe os på, med det mandskab der er til rådighed, at gøre alt for at afvikle trafikken så normalt som muligt,” siger Bo Pedersen.

”Det er svært at sige noget om, at der vil komme regionale forskelle, men der kan godt være forskydninger rundt omkring.”

En strejke kan dermed reelt set betyde, at man på visse tidspunkter kan risikere, at flyene vil lande og lette med forsinkelser. Eventuelle forsinkelser kan variere fra time til time og fra døgn til døgn – ganske enkelt, fordi strejken vil ramme forskellige vagthold.

”Er der et hold, der er særligt ramt af strejke, så må man operere med de vilkår, man har der,” forklarer Bo Pedersen.

Flytrafik også afhængig af DMI
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er de eneste i landet, der har godkendelse til at levere de såkaldte TAF (Terminal Aerodrome Forecast) til civile lufthavne i Danmark. En TAF giver en række informationer om, hvordan vejrforholdene er i de enkelte lufthavne – herunder sigtbarhed, vindstyrke og temperatur.

Går medarbejderne hos DMI i strejke, vil leveringen af TAF således også blive påvirket og dermed få konsekvenser for piloternes arbejde i forhold til start- og landingsdestination – og alternative lufthavne.

I første omgang er strejken altså varslet til at begynde den 4. april. Hvis forligsmanden finder det nødvendigt, kan strejken imidlertid udsættes to gange i to uger.

 

Relaterede artikler:

Ryanair: Forbyd flyveledere at strejke

Verdens flyveledere samles i København

Anerkendelse til Naviair-direktør

Naviair-advarsler om forkortet tværbane

Naviair får ny administrerende direktør