Usikkerhed om togbetjening af Aalborg Lufthavn

En plan fra Transportministeriet har skabt usikkerhed omkring hvordan den kommende togstation ved Aalborg Lufthavn vil blive betjent.

Når den nye togstation ved Aalborg Lufthavn åbner i slutningen af 2020, så kommer der muligvis ikke den fjerntogsforbindelse fra den nye station, som nordjyderne var blevet stillet i udsigt, da stationen og det nye tre kilometer lange togspor blev vedtaget. I hvert fald hvis man skal tro rapporten ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” fra Transport-, Bygge- og Boligministeriet. Den blev i november sidste år sendt i høring.

Risikoen for at Aalborg Lufthavn må undvære den lovede fjerntogsforbindelse har fået Socialdemokratiets transportordfører Rasmus Prehn, der er valgt i Aalborg, på barrikaden.

Trafikplanen kommer formelt ikke fra regeringen, men derimod fra embedsmændene i Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Det har vakt undren hos Rasmus Prehn.

”Det er helt uden for nummer, at embedsmænd kommer med forslag, der bryder med politiske aftaler. Jeg har ikke oplevet noget lignende i den tid, jeg har været transportordfører. Og det har jeg trods alt været siden 2011,” sagde han fornylig til Netavisen Pio.

En langsigtet plan
Derfor havde han i Folketingets spørgetid onsdag eftermiddag bedt transportminister Ole Birk Olesen forholde sig til trafikplanen og svare på om trafikplanen er et udtryk for ministeren og regeringens politiske holdning til togbetjeningen af den nordjyske lufthavn.

Ministerens svar var kort og kontant:

”Det korte svar er nej,” sagde Ole Birk Olesen og uddybede:

”Den plan, som Transportministeriet har sendt i høring, er en langsigtet plan, som styrelsen i henhold til lov om trafikselskaber udarbejder hvert fjerde år. Planen har ikke en bindende karakter, men er inspiration til de trafikale krav, som vi anvender i vores fortsatte og udbudte togkontrakter,” forklarede ministeren.

To afgange i timen
Konkret lægger trafikplanen, der blev sendt i høring i november, op til at fjerne den planlagte fjerntogforbindelse fra Aalborg Lufthavn og hele vejen til København med to afgange i timen.

I stedet foreslår embedsmændene, at lufthavnen skal betjenes med lokaltog fra Hobro og regionaltog fra Aarhus. Det mener embedsmændene passer bedre til de lokale forhold.

”En blanding af regional- og lokaltog til lufthavnen passer bedre til lufthavnens opland, der helt overvejende ligger nord for Hobro,” pointeres det i trafikplanen.

I stedet for de to fjerntog i timen, kan lufthavnen betjenes af tre tog i timen i dagtimerne; to lokaltog og ét regionaltog. De lokale tog til lufthavnen må forventes at få færre forsinkelser end fjerntogene, som har større risiko for at blive forsinket på den lange vej gennem landet, vurderer embedsmændene.

Trafikplanen lægger op til at fjerntogene erstattes af lokal- og regionaltog i tidsrummet mellem 2022 og 2027. Men reelt kan det nye setup indføres allerede samtidig med åbningen af den nye bane til Aalborg Lufthavn i december 2020, vurderer embedsmændene.

Ikke ende begge steder
Når det overhovedet kan komme på tale ikke at lade fjerntogene starte og slutte på endestationen i Aalborg Lufthavn, så er det fordi der også skal være togforbindelse videre nordpå til Frederikshavn. Og i det Aalborg Lufthavn-banen er et sidespor, der ender blindt i lufthavnen, så kan man ikke gøre begge dele på samme tid, pointerede ministeren.

”Jernbanen kan ikke ende begge steder. Mellem en konsekvent betjening af lufthavnen og en fortsat betjening af Vendsyssel er der altså et indbygget valg, som der ikke er taget stilling til endnu,” påpegede Ole Birk Olesen.

Lokale nordjyske medier havde udlagt transportministeriets udspil som om, at der i fremtiden hverken ville være fjerntogsforbindelse til Aalborg Lufthavn eller Frederikshavn. Efter at ministeren havde beroliget Rasmus Prehn om at det ikke var sådan, at at udspillet skulle forstås, rundede Rasmus Prehn af med at gentage sin utilfredshed med at transportministeriets folk overhovedet nedfælder et forslag om at fjerne fjerntogene fra den kommende station ved Aalborg Lufthavn.

”Det er alligevel helt unødigt provokerende, at Transportministeriet sender en plan i høring, som strider mod de forventninger og indgåede aftaler, som er på det her område,” understregede Rasmus Prehn.

Enkeltsporet bane
Ifølge trafikplanen forventes det, at 86.000 passagerer i 2022 hvert år vil benytte lufthavnens togstation. Det forventes i 2027 at være steget til 146.000 passagerer om året.

Længere mod syd er Banedanmark ved at undersøge mulighederne for at anlægge en ny enkeltsporet bane til Billund med betjening af Billund Lufthavn. VVM-undersøgelserne forventes afsluttet i 2018.

 

 

Relaterede artikler:

Billund Lufthavn får togforbindelse i 2020

Aalborg Lufthavn får tog til døren

Jyske lufthavnsjernbaner kan komme i to faser

Tog til Aalborg Lufthavn i 2019