Europa-Parlamentet i Strasbourg (Foto: DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0)

Europa-Parlamentet vedtager betænkning for europæisk luftfart

Europa-Parlamentet har torsdag vedtaget en betænkning, hvori der kræves stop for social dumping og unfair konkurrence i luftfartssektoren.

Torsdag blev der taget endnu et skridt i EU-regi i forhold til at sikre ensartede vilkår for ansatte i den europæiske luftfartssektor. Europa-Parlamentet vedtog med overbevisende flertal betænkningen An Aviation Strategy for Europe, der konkluderer, at der skal fælleseuropæisk lovgivning til, hvis der fremadrettet skal sikres bedre vilkår for de ansatte hos flyselskaberne i Europa.

Betænkningen blev vedtaget med 399 stemmer for, 99 imod samt 49, der undlod at afgive stemme.

I betænkningen er der krav om stop for 0-timekontrakter, pay-to-fly, hvor piloter selv må betale for de første mange flyvetimer samt brugen af falske selvstændige. Herudover fremgår det af betænkningen, at reglerne for flyselskabernes hjemmebaser skal strammes, ligesom arbejdsmarkedets parter bør involveres i al lovgivning på luftfartsområdet. Endelig er der et ønske om, at det i fremtiden vil kunne kræves, at når der indgås aftaler med tredjelande som eksempelvis Golf-staterne, skal det være en forudsætning for at måtte flyve i Europa, at man overholder menneskerettighederne og de grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

“Med disse tiltag vil vi sikre, at Ryanair-metoder bliver fortid og give hæderlige selskaber en hjælpende hånd, så det også i fremtiden er muligt at drive virksomhed på ordentlige vilkår,” siger Ole Christensen (S), der som medlem af Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg har været ordfører på den del af rapporten, der handler om sociale forhold.

Bolden ligger hos EU-Kommissionen
Den danske EU-politiker mener, at det haster med bedre europæiske regler på området. Antallet af flyvpassagerer i Europa er stigende og nærmer sig en milliard årlige rejsende med fly i Europa. Selvom flere mennesker rejser, er der ikke nødvendigvis kommet flere jobs i europæisk luftfart. Det kan naturligvis hænge sammen med effektivisering via brug af teknologi samt anvendelsen af større fly. Men Ole Christensen er bekymret for, at det kan hænge sammen med social dumping og kreative ansættelsesmetoder.

”Det er rigtig godt, at Europa-Parlamentet i dag har sat en tyk streg under, at vælger du som virksomhed at flyve i europæisk luftrum, skal du også tilbyde dine medarbejdere ordentlige løn – og ansættelsesforhold. Udover at sikre danske og europæiske arbejdstagere et anstændigt liv, giver det en hjælpende hånd til virksomheder, som gerne vil have ordentlige forhold for deres medarbejdere. Det er klart, at der opstår problemer, når du liberaliserer et område uden at tænke på de sociale forhold. Så får du problemer med social dumping, regelshopping og falske selvstændige. Det presser både de ansatte og de selskaber i branchen, som overholder reglerne,” lyder det fra Ole Christensen.

Med betænkningen på bordet er det op til EU-Kommissionen og for så vidt også medlemslandene, om  den videre behandling fører til egentlige lovforslag i nationalt eller europæisk regi. Men Europa-Parlamentets signal og overbevisende opbakning tyder på, at EU-Kommissionen ikke kan sidde betænkningen overhørig.

”Hvis vi kun har fokus på, at billetterne skal være billigere, så får vi en konkurrence mod bunden i forhold til løn og arbejdsvilkår. Hvis vi fortsat vil have ordentlige luftfartsselskaber, flyforbindelser og jobs af høj kvalitet i europæisk luftfart, skal vi gøre noget ved de her problemer, og det skal vi gøre nu – fagforeninger, flyselskaber, medlemslande og EU i samarbejde”, understreger den socialdemokratiske EU-politiker.

 

Relaterede artikler:

Billige flybilletter har en stærk social slagside

Mange danske luftfartsjobs på spil

Heunicke: Fælles EU-opgør med social dumping

Ny finanslov går uden om social dumping i luftfarten

Enighed om at social dumping skal bekæmpes

x

Læs Også

Rejsebureauer: Flyselskaber skævvrider rejsebranchen

Rejsebureauer fra hele Europa vil have EU-Kommissionen til at skride ind over for flyselskaber, der ifølge bureauerne bruger ufine metoder.

Vil fremme udenlandske investeringer i EU-flyselskaber

EU-Kommissionen vil med klarere retningslinjer gøre det lettere for EU-flyselskaber at tiltrække investeringer fra tredjelande.

Elektronikforbud over Atlanten spøger stadig

På trods af flere ugers radiotavshed, så er et amerikansk elektronikforbud på USA-flyvninger fra Europa stadig i spil, understreger EU-Kommissionen.

Elektronikforbud kan betyde dyrere flybilletter

EU og USA har aftalt et nyt møde i næste uge i Washington for at drøfte elektronikforbuddet, der i givet fald vil ramme op imod 400 daglige flyvninger fra Europa til USA.

USA overvejer elektronik-forbud fra Europa

De amerikanske myndigheder overvejer at udvide forbuddet mod at medbringe elektronik som håndbagage til flyvninger fra europæiske lufthavne.

Lufthansa vil overtage gældfrit airberlin

Lufthansa er parat til at hjælpe Etihad Airways af med kriseramte airberlin. En gæld på ni mia. kroner i airberlin må Etihad dog selv tage sig af.