SAS tvunget til at flytte generalforsamling

SAS har endnu ikke fundet afløseren for Fritz Schur på formandsposten i selskabets bestyrelse, og derfor må generalforsamlingen udsættes en måned.

Den årlige ordinære generalforsamling i SAS skulle efter planen have været afholdt den 5. marts, men det bliver ikke til noget. Bestyrelsen har nemlig besluttet at udsætte generalforsamlingen til den 10. april, da selskabet endnu ikke har fundet afløseren for Fritz Schur, der efter 17 år som bestyrelsesmedlem og 10 år som formand, ønsker at træde tilbage ved den kommende generalforsamling.

Men det er tilsyneladende ikke en let opgave for valgkomitéen i SAS at finde den person, der skal overtaget stafetten fra Fritz Schur. Derfor har man bedt om mere tid for at kunne finde frem til det samlede forslag til en ny bestyrelse, der skal præsenteres for generalforsamlingen.

“Valgkomitéen har igangsat en omfattende proces med at finde SAS´ næste bestyrelsesformand. Vi er i dialog med en række kandidater, men de har brug for mere tid for at kunne bekræfte deres tilgængelighed i forhold til at påtage sig en så krævende opgave som SAS,” siger Carl Rosén, der er formand for valgkomitéen og til daglig departementschef i erhvervsministeriet i Sverige.

Efterslæb på vederlaget
SAS forventer omkring den 7. marts at kunne fremsende indstillingen til generalforsamlingen omkring den nye bestyrelse og formentlig også aflønningen heraf.

Den nuværende bestyrelse accepterede i forbindelse med SAS-krisen i efteråret 2012 at reducere det årlige vederlag for at gå forrest i de besparelser, som selskabet skulle gennemføre.

Sidenhen har vederlaget ikke været reguleret, og det betyder, at SAS-bestyrelsen i dag aflønnes på et lavere niveau end bestyrelserne i eksempelvis Norwegian og Finnair, der også er børsnoterede flyselskaber.

Formandsposten i SAS aflønnes i dag med et årligt vederlag på 410.000 svenske kroner, hvilket svarer til 315.000 danske kroner. Norwegian tilbyder 500.000 norske kroner til bestyrelsesformand Bjørn H Kise, og det svarer til 390.000 danske kroner, hvilket er noget mere end i SAS. Endelig aflønner Finnair den tunge post med et årligt vederlag på 61.200 euro, hvilket omregnet er 455.000 danske kroner.

 

Relaterede artikler:

Fritz Schur stopper som SAS-formand

Fritz Schur forsvarer lønforhøjelse til SAS-topchef

SAS-bestyrelsen aflønnes lavere end konkurrenterne

Ingen lønforhøjelse til SAS-bestyrelse

Lønnedgang i SAS-bestyrelsen formaliseres